Hopp til innhold

– Kan bli tvunget til å flytte på grunn av isbitprosjektet

Hvis Svaice får tillatelse til permanent drift ved Svartisen, er naboene redde de må flytte fra eiendommene sine som følge av støy.

svartisen

Hans Kilvik og Ruth Myrvang frykter at de må flytte på grunn av helikopterstøy.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Ruth Myrvang bor i området som blir berørt av helikopterstøy når selskapet Svaice skal hente ut is fra Svartisen til det noe uvanlige isbitprosjektet, som på sikt kan gi 60 arbeidsplasser i Meløy.

For å kunne hente ut isen, er selskapet avhengig av å fly helikopter til og fra breen – etter planene inntil 6 000 korte turer i løpet av sommersesongen, i et område som i tillegg har nasjonalparkstatus. I dag ga lokalpolitikerne selskapet dispensasjon til å utvide prøveprosjektet neste år.

– Vi har prøvd å sende inn klager, men resultatet er nedslående, og det virker som om at saken er ganske fastlåst. Hvis det blir permanent drift så kan jeg ikke se at vi kan bo her. Da er eiendommen, som vi har brukt mye tid og ressurser på, verdiløs, sier Myrvang.

Selskapet som henter ut luksus-isbiter fra den krympende isbreen Svartisen ser for seg 4320 helikopterturer årlig i perioden juli til oktober. Det får lokalbefolkningen til å reagere.

Slik høres det ut når helikopteret frakter is fra Svartisen. FOTO: May-Lis Myrvang Strand.

Har sendt inn klage

Både Nordland fylkeskommune og Statskog har gått inn med pengestøtte til prosjektet, som har allerede fått medieoppmerksomhet utenfor Norge.

Totalt befinner det seg fem husstander, tre bedrifter og tre fritidsboliger i området, og Naturvernforbundet har allerede levert klage på dagens vedtak i Meløy kommune.

Planutvalg

Innbyggerne i Kilvik fikk forklart saken sin i planutvalget i Meløy kommune, men kommunen gikk likevel inn for helikoptertrafikk neste år.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Samfunnsnytten av tiltaket må anses som rein luksus og unødvendig, og det står derfor ikke på noen måte i forhold til de ulemper tiltaket medfører for natur, reindrift og friluftsliv.

Sitat fra klagen

Kan få lagt om flyruta

Kay Nymo

Kay Nymo (Frp), leder av planutvalget i Meløy kommune

Foto: Øystein Nygård / NRK

Selv om planutvalget i Meløy kommune har gitt tommelen opp for videre prøving neste år, ønsker ikke politikerne konflikt mellom gründerne i Svaice og de lokalt fastboende. Derfor krever de nøye støymålinger før de gir permanent tillatelse til drift.

Leder for planutvalget, Kai Nymo (Frp), lover en grundig gjennomgang av alle sider av saken.

– Vi ønsker ikke at folk skal leve i et støymareritt. Et tiltak kan være å få lagt om flyruta, slik at den ikke kommer i konflikt med dem som bor i området, sier lederen for utvalget.

Han mener initiativet overordnet sett er positivt.

Vi ønsker næringsutvikling i Meløy, og jeg mener det er visjonært å tenke at vi kan utnytte en isbre på denne måten. Men vi vil sette ned foten hvis dette skaper så store problemer for lokalbefolkningen at de må flytte.

Kai Nymo / Leder for planutvalget i Meløy

– Ikke miljøfiendtlig

Daglig leder i Svaice, gründer Geir Olsen, synes det er sterkt beklagelig at folk bekymrer seg over støyen, men understreker at de har kjørt de nødvendige offentlige prosessene overfor kommunen og fulgt de påleggene som de har blitt gitt.

– Dette kan gjøres på andre måter, og vi er i gang med et prosjekt der vi ser på alternative måter å ta ut isen på, sier Olsen, som ikke vil gå nærmere inn på hva disse planene innebærer.

Han sier noe bruk av helikopter må påregnes, men tror bruken kan reduseres en god del.

– Dette kan gjøre Svartisen kjent over hele verden, og dessuten få folk til å reflektere litt over isbreenes tilstand. Det er ikke noe miljøfiendtlig ved dette prosjektet i det hele tatt, hevder han.

Hvis Svaice får tillatelse til permanent drift ved Svartisen, er naboene redde de må flytte fra eiendommene sine som følge av støy.