Hopp til innhold

– Ikke sett så mange lundefugler på svært mange år

– Det så ut som en enorm biesverm da tusenvis av lundefugl ankom Lovund i dag, forteller fugleguide. Både forsker og fugleentusiaster er svakt optimistisk etter flere år med drastisk nedgang.

Lundkommardagen Lovund 2019

LUNDKOMMARDAGEN: På Lovund finnes Helgelands største lundefuglkoloni som består av opp mot 300.000 fugler. Hvert år rundt 14. april ankommer de i store mengder for å hekke.

Foto: Seløy Kystferie

– Allerede i starten av april fortalte fiskerne om uvanlig mange lundefugler ute i havet, forteller guide Torgrim Olaisen.

Den såkalte «Lundkommardagen» i midten av april er en stor begivenhet på den karakteristiske øya Lovund i Lurøy kommune. Her finnes Helgelands største lundefuglkoloni som består av opp mot 300.000 lundefugler.

Lundkommardagen lovund 2019

Disse lundefuglene virker fornøyd over ha kommet tilbake til Lovund. Hele vinteren har de levd ute på havet.

Foto: Hans Petter Sørensen / Visit Nesna

Hele vinteren holder de til ute i havet, men om våren trekker de inn mot land på jakt etter gode reirplasser.

Olaisen forteller at allerede 12. april ble de første fuglene observert på vei inn til lundefuglura.

– 14. april er den «offisielle» lundkommardatoen, så det er innenfor den naturlige feilmarginen.

– Trolig en myte

Andre år har Olaisen opplevd at lundefuglene har kommet så tidlig som 7. april – og så sent som den 23.

Ifølge Tycho Anker-Nilssen som er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det ingen universell sannhet i at lundefuglen dukker opp på en bestemt dato.

– Men lundefuglen på Lovund er ganske forutsigbare, og har derfor for vane å dukke opp rundt «Lundkommardagen». 14. april blitt gjennomsnittsdatoen, forteller Anker-Nilssen.

– Som en biesverm

Lundkommardagen Lovund 2019

Lovund har Helgelands største lundefuglkoloni med om lag 200 - 300.000 fugler.

Foto: Hans Petter Sorensen / Visit Nesna

Hundrevis av folk fra hele landet hadde tatt turen til naturreservatet Lundeura, som ligger på nordsiden av det karakteristiske fjellet på Lovund.

Her holder en lundefuglkolonien til i hekkesesongen som varer fra april til august.

– Folk samler seg på utsiktspunktet for å følge med når fuglene kommer, sier Kristian Sivertsen i Visit Nesna.

– De former seg som en biesverm ute i havet. De kommer nærmere og nærmere før tusenvis av fugler flyr over hodene våre, sier han.

Det som gjør beboerne rundt øya ekstra entusiastiske nå, er at den utsatte fuglearten kan se ut til å være i større antall enn tidligere år.

– Vi håper det betyr en god sesong for de sårbare sjøfuglene, sier Sivertsen.

Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning

– Lundkommardagen på Lovund er en kulturtradisjon som har veldig mye positivt for seg, sier forsker Tycho Anker-Nilssen. 

Foto: Håvard Eggen

På Lundkommardagen la forsker Tycho Anker-Nilssen ut en podkast om lundefugl, hvor han forteller om «havets klumsete kanarifugl». Her snakker han også om den dystre situasjonen for lundefuglen.

I snart 40 år har han hatt tilholdssted på Røst om sommeren. Her var det bare de aller færreste parene som klarte å fostre opp ungene sine. Og de ungene som overlevde døde på vei til havet.

Død lundeunge

DØD UNGE: Dette er et vanlig syn for dem som jobber med lundefugl i Nordland. De yngste hekkefuglene på Røst er i år 13 år gamle. Det er ekstremt, ifølge forskeren.

Foto: Tycho Anker-Nilssen

– Fjoråret ble en dårlig sesong. Bare 20 prosent av parene som la egg fikk ut en unge. Problemet var at de var i svært dårlig forfatning. Det er veldig få av dem som kan ha overlevd. Slik har det vært de siste årene.

Det siste gode året for lundefugl på Røst var i 2006. I årene 2007-2015 døde alle ungene. De tre påfølgende årene kom det noen få unger på vingene.

– Det er små tegn på at det snur. Men det gjenstår å se. Det er tilgangen på mat som styrer bestanden av lundefugl.

Lundkommardagen Lovund 2019

Den første observasjonen av lundefugl i lundeura på Lovund var 12. april.

Foto: Hans Petter Sørensen / Visit Nesna

Forskeren tror at situasjonen for lundefuglen på Lovund er noe bedre på Røst. Årsaken er at lundefuglene der har alternative matkilder inne i fjordarmene på Helgeland når det er tomt på åpent hav.

På Røst har bestanden falt med 80 prosent fra 1970 til i dag. Lovund har nok mistet to tredeler av bestanden, tror forskeren.

– Vi må bare krysse fingrene og håpe på en skikkelig god hekkesesong både på Røst og Lovund. Det trengs virkelig, sier seniorforsker Tycho Anker-Nilssen.

Lundkommardagen på Lovund 2019

Lovund har Helgelands største lundefuglkoloni med ca. 200 - 300.000 fugler. Om vinteren lever den uten fast fotfeste gjennom flere måneder.

Foto: Hans Petter Sørensen / Visit Nesna