NRK Meny
Normal

– Her kommer du deg ikke opp hvis du faller i vannet

Det er altfor dårlig sikkerhet langs Bodøs havnepromenade og ved mange andre kaier i landet, mener Redningsselskapet. Kystverket vurderer nye regler.

Her kommer du deg ikke opp

UTRYGGE: Dersom man faller ut i vannet her kommer man seg ikke opp med leiderne.

Foto: Fride Næss Nonstad / NRK

Rolf Erik Stenersen

VANSKELIG: Rolf Erik Stenersen, daglig leder i Redningsselskapet avdeling Nordland mener den dårlige sikkerheten gjør det vanskelig å berge folk.

Foto: PRESSE / Redningsselskapet

– Vi har eksempler på en som skulle bade, men ikke tenkte på at det var lavvann og dermed ikke nådde opp til leideren. Når det er en meter fra vannet og opp til nederste stigetrinn har man ikke sjanse, forteller daglig leder i Redningsselskapet avdeling Nordland, Rolf Erik Stenersen.

Dårlige stiger og flytebrygger gjør det vanskelig å komme seg opp fra vannet i havnebassenget i Bodø på egen hånd.

Redningsskøytene må derfor ofte trå til for å berge de som faller i vannet.

– Man må ligge nært med redningsskøyta for å kunne berge folk, da er det vanskelig å komme til hvis de faller i vannet nært kaia, forklarer Stenersen.

En som har opplevd nettopp det er skipper Gunnar Waagø ved redningsskøyta Skomvær III

– Det er altfor langt mellom leiderne langs kaia. Dette er et veldig stort problem. Vannet er såpass kaldt at man må komme seg fortest mulig opp, forteller han.

Gunnar Waagø

BEKYMRET: Gunnar Waagø, skipper ved Skomvær III det er for dårlig fokus på havnesikkerhet.

Foto: Fride Næss Nonstad / NRK

Waagø ser utover havna i Bodø og peker og forteller at de fleste steder langs kaia har ubrukelige leidere.

– Det må settes opp flere leidere og livbøyene må stå mer strategisk i nærheten av leiderne. Du skal ikke være lenge i havet før det går galt, sier Waagø.

– Dette er ikke bare et problem i Bodø, havnesikkerheten er for dårlig i hele Norge, fastslår Waagø.

Nasjonalt problem

Det samme mener driftssjef Truls Mortensen i Bodø havn.

Driftssjef Truls Mortensen

FORBEDRE: Driftssjef i Bodø havn, Truls Mortensen forteller at havnesikkerhet er et levende arbeid som alltid kan forbedres.

Foto: PRESSE / Bodø havn

– Det er klart at det er mange anlegg i Norge som er gamle og skulle vært oppdatert. Vi har et forbedringspotensial i Bodø havn også, men vi har fokus på dette. Det nyeste anlegget vi har i byen i dag er et av de sikreste i landet, forklarer han.

Regler og krav for havnesikkerhet i Norge står i havne- og farvannsloven. Det er Kystverket og de forskjellige kommunene som følger opp og passer på at de generelle kravene blir opprettholdt.

Kystverket vurderer nå om det skal lages en felles regel for å heve havnesikkerheten i hele landet.

– Når havna er en arbeidsplass gjelder arbeidsplassforskriften som setter krav til stiger og annet redningsutstyr som skal være der. Når det gjelder småbåthavner eller brygger finnes det ingen regler eller generelle krav, derfor vurderer nå kystverket om sikkerhetsutstyr skal være et krav uansett havn, forteller Jorunn Fosse Fidjestøl, seniorrådgiver Kystverket.

Skal bli tryggere

Trygg stige

NYE LEIDERE: Stigene langs havna har flere steder blitt tryggere.

Foto: Fride Næss Nonstad / NRK

I 2012 ble det satt i gang planer om å bygge en ny havnepromenade i Bodø som skal stå ferdig i 2016. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Bodø havn. Havna skal nå bli med attraktiv og tryggere.

Havnepromenaden som går fra molorota til Sjøgata 1 er så langt ferdigbygd, her er avstanden 12 meter mellom leiderne.

På industrikaia som går fra Sjøgata 1 og videre mot torgkaia er avstanden rundt 40 meter og skal halveres til 20.

– Det er vanskelig å si om tjue meter er en trygg avstand, men det er en stor forbedring. Det skal også bli flere og mer synlige livbøyer. De nye anleggene som vi bygger i dag har stort fokus på sikkerhet, forteller driftssjef Mortensen.

Han forteller at det flere steder allerede har blitt bedre.

– Vi har endelig fått etablert redningsdykkere som skal være operative til enhver tid, samtidig er alle nye leidere merket med rødt og uansett hvor du snur deg på de nye anleggene skal du kunne se en livbøye.

Dårlige leidere langs kaia

2016: Disse skal bli tryggere når den nye havnepromenaden står klar om to år.

Foto: Fride Næss Nonstad / NRK