NRK Meny
Normal

Rødt frykter at Widerøeinteresse er valgflesk

Ingeborg Steinholt fra Rødt trodde planene om et mulig oppkjøp av Widerøe var lagt på is.

Ingeborg Steinholt fra Rødt

Ingeborg Steinholt fra partiet Rødt, mener et mulig oppkjøp av Widerøe kun er gjort som valgstunt

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

I mai i år ble alle gruppelederne I Nordland, etter det NRK Nordland erfarer, innkalt til møte av fylkesrådsleder Odd Eriksen for å diskutere et mulig oppkjøp av Widerøe. Da visste fylkeskommunen at Staten vurderer å selge seg ut av SAS, som eier Widerøe.

Etter planen skulle gruppelederne fra alle partier bli orientert underveis om at fylkeskommuner i Nordland og på Vestlandet kanskje skulle kjøpe Widerøe. Det har ikke skjedd.

– Kun valgstunt

– Vi fikk høre om det i tidlig i sommer, men etterpå har vi ikke hørt noen ting, så vi trodde saken var lagt på is, sier Ingeborg Steinholt fra partiet Rødt.

Odd Eriksen, AP´s toppkandidat

Odd Eriksen og de andre makthaverne har ikke informert Rødt og andre partier mener Ingeborg Steinholt. Eriksen vil ikke kommentere oppkjøpet til NRK.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Ingeborg Steinholt mener derfor dette kan være et valgstunt.

– Jeg frykter at dette kun er et valgstunt fra dem som sitter med makta i Nordland og de andre fylkene som er med, forteller Steinholt.

Odd Eriksen har ikke villet kommentere saken til NRK.

Viktig sak

Rødt er positiv til et statlig eid Widerøe og mener de vil ha mye bedre kontroll over kortbanenettet hvis det er offentlig eid gjennom fylket.

– Widerøe og kortbaneflyplassene er en av de viktigste infrastrukturene i Nordland og vi mener det skal være et offentlig ansvar at folk skal komme seg rundt i fylket og i landet, sier Steinholt.

Advarer mot oppkjøp

Professor og luftfartsekspert Frode Steen ved Norges Handelshøyskole i Bergen er mer skeptisk.

– Poenget er at Widerøe drives som et privat selskap. Det fungerer og de tjener penger. Erfaringene er at det er vanskelig å få til god drift i statlige bedrifter. I særdeleshet de statlige bedriftene som ønsker å legge seg opp i rutestruktur og andre ting. Det genererer nye kostnader, som gjør at selskapene ikke kan tjene like mange penger som de ville gjort i en vanlig produksjon, forklarer han.

Høyre skeptisk

I Nordland er gruppeleder for Høyre på fylkestinget avventende til et oppkjøp.

– Motstanderne sier ofte at dette ikke er noe en fylkeskommune skal drive med, og det er et helt relevant spørsmål. Men på den annen side skal vi bidra til å bevare nordnorske arbeidsplasser og utvikle selskapet på en slik måte at det er til gangs for hele landsdelen vår, sier Oddleif Olavsen.