Hopp til innhold

– Følger med på grupper som varsler om UP-kontroller

En promillekontroll i Nordland har på nytt blåst liv i debatten om varsling i sosiale medier. Mens en forsker mener trafikkfarlige sjåfører slipper unna, ser UP-sjefen i nord også positive sider.

Marthinsen

Distriktsleder Geir Marthinsen i Utrykningspolitiet i Nord-Norge skulle helst vært varslingen foruten, men understreker at det også kan ha en positiv effekt.

Foto: Petter Strøm / NRK

Tirsdag ble en lastebilsjåfør som fraktet flybensin i hengeren stanset på E6 med en promille på 0.78. Sjåføren erkjente overfor politiet å ha drukket whisky mens han kjørte.

I etterkant av hendelsen i Trofors på Helgeland gikk Nordland politidistrikt ut på Facebook og etterlyste de en debatt om hvorvidt det er lurt å drive varslingsvirksomhet om politikontroller på sosiale medier.

Innlegget er i skrivende stund delt 4200 ganger og har nesten 9000 reaksjoner.

Men distriktsleder i Utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Marthinsen, vil ikke uten videre irettesette de som sprer informasjon om kontrollvirksomheten.

– Personlig kunne jeg godt vært foruten varslingen, men det skal også sies at det kan ha sine positive virkninger.

Følger med i gruppene

Marthinsen påpeker at det er mange aspekter ved varslingene, men sier de kan virke forebyggende - også i timene etter at selve kontrollen er avsluttet.

 Torkel Bjørnskau, SINTEF

Forskningsleder Torkel Bjørnskau ved TØI mener trafikkfarlige sjåfører slipper unna.

Foto: Svein Erik Dahl

– De som får vite om kontrollen vår, vil kanskje kjøre litt mer behersket enn de ellers ville ha gjort. Det er jo trafikksikkert i seg selv. Samtidig ønsker vi å stoppe de som er til fare for oss som ferdes på veien. En varsling på sosiale medier kan begrense vår mulighet til det.

– Hvor god oversikt har politiet over hva som skrives på disse sidene?

– Vi er brukbart oppdatert og har både kjente og kollegaer som er medlem og følger med på aktiviteten, forklarer Marthinsen som understreker at det er fullt lovlig å varsle om kontrollene.

– Farlige sjåfører slipper unna

Forskningsleder Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt er tilhenger av uvarslede kontroller.

– Logikken er at alle skal oppleve at det er en viss sannsynlighet for at de blir kontrollert og overvåket, og det vil virke preventivt. Hvis alle vet når det er kontroller, vil sjåførene skjerpe seg der og da, men det vil ikke ha en generell effekt.

Han kjenner ikke til at det er gjort forskning på effekter av varsling om kontroll i sosiale medier.

– Men jeg mener varslingene svekker politiets kontrollvirksomhet, og gjør at trafikkfarlige sjåfører slipper unna. De uvarslede kontrollene er viktige, ikke minst når det gjelder promillekontroller.

Går mot ny rekord

Som NRK tidligere har fortalt tok UP rekordmange sjåfører for ruspåvirket kjøring i 2016.

– Prognosene så langt i år ser ut til at vi topper fjoråret. Det er nok å ta av ute på veiene, sier Marthinsen i UP, som ber folk tenke seg om.

– Mange tror de varsler i god hensikt, men det føre til at en trafikkfarlig sjåfør slipper unna.