– Fiskeriministeren legger opp til at folk i fiskerinæringa skal være kriminelle

Fiskeriministeren foreslår ei ordning som avhenger av at folk i fiskerinæringa begår lovbrudd, mener stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp). Nå ber han sin egen minister legge bort forslaget.

Dagfinn Olsen

Stortingsrepresentant og leder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen reagerer kraftig på forslaget om å kutte i føringstilskuddet fra staten.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Her legger man opp til et system som ikke er bærekraftig med mindre folk er kriminelle og bryter loven. Da er det et system som ikke er hensiktsmessig, sier Dagfinn Olsen, stortingsrepresentanten fra Lødingen i Nordland.

For å sikre at fiskere langs kysten kan levere fangsten sin lokalt, har myndighetene innført ei støtteordning. I år er det satt av 23,4 millioner kroner til det såkalte føringstilskuddet. Dette er penger som går til å dekke noen av transportkostnadene som fiskeribedriftene har når de henter fisk fra ulike mottak langs kysten.

Men fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil at ordninga skal betales av andre enn staten.

I forrige uke sendte Nærings- og fiskeridepartementet forslaget ut på høring.

Her vil regjeringa at pengene i stedet skal hentes fra fiskesalgslagene sine inndratte midler. Dette er penger fra fangster som er fisket i strid med loven.

Det kan være at en fisker får feil fiskeslag på en fisketur, for eksempel kveite, som det er strenge reguleringer på. Hvis fiskeren leverer for mye kveite, trekker fiskesalgslagene inn verdien på fisken som er ulovlig fisket.

– Dumt forslag

Stortingsrepresentant og leder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen reagerer kraftig på forslaget.

Han sier forslaget kan sammenlignes med at politiet er avhengig av å bøtelegge folk for å få penger til å arrangere julebord rundt om i distriktene.

– Hvis det skal være slik, da er man helt ute å kjøre, sier han.

Fram til i dag har ordninga i sin helhet vært finansiert av staten. Neste år blir tilskuddet et spleiselag mellom staten og salgslagene. Olsen mener man må tilbake til at staten tar hele regninga.

– Dette er et dumt forslag som bør trekkes tilbake. Man bør sørge for å ha den ordninga man har i dag. Jeg er glad for enigheten om at et spleiselag sikrer ordninga neste år. I framtida bør ordninga være slik den har vært fram til nå. Staten skal bevilge pengene over statsbudsjettet.

–Det er din egen minister som har foreslått dette. Hva er det du mener han ikke har skjønt?

– Jeg veit ikke. Jeg anser at Harald Tom Nesvik skal være rimelig godt kjent med geografien langs kysten. Jeg syns det er et dårlig forslag, sier Olsen.

Fiskebåt utenfor Andøya

For å sikre at fiskere langs kysten kan levere fangsten sin lokalt, har myndighetene innført ei støtteordning. I år er det satt av 23,4 millioner kroner til det såkalte føringstilskuddet. Dette er penger som går til å dekke noen av transportkostnadene som fiskeribedriftene har når de henter fisk fra ulike mottak langs kysten.

Foto: Knut Troim/Unsplash

– Avhenger av at fiskeren bryter loven

Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag er enig med Olsen i at forslaget fra regjeringen er dårlig. Men han understreker at de inndratte midlene ikke nødvendigvis handler om bevisst brudd på loven.

– Dette er jo ikke kriminalitet som sådan, men det er snakk om brudd på fiskerilovgivningen. Det er litt sånn fisket er sin natur. Det er ofte sånn at fiskerne ikke klarer å stoppe akkurat på kvoten, uten at det nødvendigvis er bevisst, sier han.

– Men det er også sånn at inndratte midler er avhengig av at fiskerne bryter fiskerilovgivningen, enten om det er med overlegg eller ikke. Forslaget fra regjeringen avhenger av hvor mye sånne midler vi klarer å dra inn i fremtiden, for å kunne finansiere føringstillegget. Det bidrar til stor usikkerhet.

Haugland er veldig godt fornøyd med at regjeringen har gått tilbake på forslaget i 2020, og legger 14 millioner kroner på bordet.

– Vi er glad for at disse millionene har kommet, men det optimale ville vært at hele føringstilskuddet kom over statsbudsjettet.

– Salgslagene har masse penger

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) er ikke enig med sin partifelle og mener salgslagene har masse penger.

Harald Nesvik

Harald Tom Nesvik mener fiskesalgslagene har masse penger.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

I 2018 var de inndratte midlene til salgslagene nesten 90 millioner kroner, viser tall fra departementet. I dag bruker salgslagene disse pengene først og fremst til å kontrollere at fiskerne forholder seg til kvotene.

– Fiskeslagslagene har betydelig midler knyttet til inndragning av fangster. Dette er midler som ikke nødvendigvis er knyttet til kriminelle handlinger. Vi mener det er disse pengene som skal brukes til føringstilskuddet, sa Nesvik til NRK forrige uke.

– Bare Råfisklaget har flere titalls millioner kroner stående på bok, og dette kommer ikke til å gå på bekostning av ressurskontroll eller annen virksomhet, fortsatte statsråden.

NRK har foreløpig ikke fått en kommentar fra Nesvik når det gjelder kritikken fra Dagfinn Olsen.