Fryktet kollaps for Træna-samfunnet – nå har regjeringen snudd

Ett av Norges eldste fiskevær sto i fare for å bukke under, mente næringslivsleder. Årsaken var at regjeringa ikke lenger ville bruke penger på ei ordning som sikrer at hjørnesteinsbedriften får nok fisk. Men etter press fra KrF og Venstre har regjeringen snudd.

Træna

Det bor rundt 450 innbygger på Træna i Nordland. Øykommunen er helt avhengig av at fiskerinæringa går godt.

Foto: Kari Skeie / nrk

Siste: Regjeringa snur i striden om føringstilskudd. KrF og Venstre har fått de andre regjeringspartiene med på at staten skal bidra med for 14 millioner kroner neste år. I tilleggg setter fiskesalgslagene av ni millioner kroner, skriver Fiskeribladet.

I forslaget til statsbudsjett foreslo regjeringa å kutte hele tilskuddet neste år på 23 millioner kroner.

– Dette er en utvikling som har funnet sted de siste par ukene. For oss i KrF er dette med føringstilskuddet en viktig og prioritert sak. Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått gehør etter at vi gikk inn i regjeringen, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF).

Han understreker at dette har vært en samarbeid mellom hans eget parti og Venstre.

– Dette er en veldig viktig sak for distriktene, særlig for de delene av landet som har en flåte av små fiskefartøy, som er avhengig av å få levere fangst nær seg. Føringstilskuddet bidrar til at små mottak kan ta i mot fangst fra disse fartøyene. Den transporten er veldig dyr og føringstilskuddet bidrar til at det blir lønnsomhet i driften, fortsetter Reiten.

– Hadde ikke regjeringen utredet dette godt nok?

– Det har vært ulikt syn på dette blant de fire partiene, det er det fortsatt. Men jeg opplever det som raust av de partiene som gjerne hadde sett for seg en omlegging, at de kom oss i møte.

Sterke reaksjoner mot forslaget

Det opprinnelige forslaget skapte sterke reaksjoner, særlig på Træna.

Det er fisken i havet som er bærebjelken for de om lag 450 innbyggere i den lille øykommunen Træna på Helgelandskysten. Men nå kan det gå mot krise i det som også regnes som ett av Norges eldste fiskevær.

Ifølge daglig leder ved hjørnesteinsbedriften Modolv Sjøset Fisk AS, Geir Sjøset kan hele samfunnet kollapse dersom regjeringa får det som den vil.

Fra neste år vil ikke lenger regjeringa bruke penger på et eget transporttilskudd til bedrifter som kjøper fisk.

I fjor fikk Træna-bedriften nesten 3,9 millioner kroner i støtte fra denne ordninga, skriver Fiskeribladet.

Ifølge Sjøset er det såkalte føringstilskuddet helt nødvendig for at bedriften hans har råd til å hente fisk fra ulike mottak langs kysten og frakte det ut til bedriften på Træna. Får han ikke hentet nok fisk, kan det spøke for bedriften med 50 ansatte.

– Hvis føringstilskuddet blir tatt bort blir det først kveld og mørkt på mottaksstasjonene. Når det er kveld og mørkt der, går det ei stund før det også blir mørkt på Træna.

Geir Sjøset, daglig leder Modolv Sjøset

Træna-samfunnet kan bryte sammen hvis fiskeribedriftene ikke får nok fisk, sier daglig leder i Modolv Sjøset Fisk AS, Geir Sjøset.

Foto: NRK

Sjøset sier at det leveres for lite fisk til bedriften på Træna til at de skal eksistere. De er derfor helt avhengig av å hente fisk fra andre mottak langs kysten.

– Derfor må vi ha en struktur som vi har i dag der vi kjøper fisk på mange forskjellige plasser og får det inn til Træna for å prosessere det her.

Også ordfører Jan Helge Andersen (Ap) ser mørkt på fremtid uten transporttilskuddet.

– Hvis vi mister det tilskuddet, så har vi et stort problem. Da er vi veldig redde for at vi mister hjørnesteinsbedriften vår. De har 50 ansatte, og hvis de mister jobben har ikke vi noe annet å tilby dem. Vi er skremt, dette ser ikke bra ut.

Deler frykten

Hos Rørvik Fisk i Trøndelag frykter de akkurat det samme som på Træna. Rørvik Fisk får om lag to millioner fra ordningen i året.

– Uten føringstilskuddet blir det enda vanskeligere å få dette til å gå rundt. Vi sliter allerede med å få driften i balanse, sier daglig leder Ragnvald Pettersen.

Rørvik Fisk tar i dag i mot fisk fra åtte ulike mottak i Nord-Trøndelag og Nordland.

– Jeg tror nok ikke helt de har sett konsekvesene av forslaget, men jeg tror og håper de vil finne en løsning på dette.

Regjeringa vil ikke lenger betale

I år er det satt av 23 millioner kroner til ordninga. Men meste år har ikke regjeringa lyst til å bruke en eneste krone. Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (FrP) vil ikke legge ned ordninga, men mener andre må betale. Han foreslår at salgslagene overtar finansieringen.

– I Norge er det slik at fiskesalgslagene gjennom fiskesalgslagsloven har monopol på førstehåndsomsetning av fisk. Vi mener derfor at det er naturlig at det også er salgslagene som står nettopp for dette føringstilskuddet fordi det er en del av denne omsetningensvirksomheten.

Harald T. Nesvik

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (FrP) vil ikke lenger bruke penger på en støtteordning som skal sikre at fiskere får levert fangsten sin lokalt og at fiskeindustrien har råd til å frakte fisken fra mottakene og inn til fiskeribedriftene.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Dette forslaget er nå ute på høring. Her skisseres det at ordninga kan finansieres gjennom pengene salgslagene får inn gjennom såkalte inndratte midler. Dette er penger som kommer fra fangst som er fisket i strid med loven. I dag brukes de blant annet til å kontrollere fisket.

Skaper usikkerhet

Svein Ove Haugland, i Norges Råfisklag mener forslaget fra regjeringa innebærer usikkerhet.

– Vi mener at det etableres en usikkerhet rundt ordninga når ansvaret for å finansiere ordninga blir overført til salgslagene

En rapport fra 2017 viser at frakttilskuddet er viktigst for fiskerinæringa i Nordland. Modolv Sjøset Fisk AS på Træna var den bedriften som fikk mest i fjor.

Geir Sjøset mener regjeringa med forslaget ikke viser noen forståelse for små og lokale fiskeribedrifter. Nylig måtte han legge ned to mottaksstasjoner på Helgeland fordi det ble for dyrt å transportere fisken ut til Træna.

Nordland fylkesting vedtok i oktober at føringstilskuddet for fisk må beholdes og videreutvikles.

Træna (i rødt) er en øykommune utenfor Helgelandskysten med omkring 450 innbyggere.