– Aps valgkamp skaper frykt og uro

Bodøs ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H) mener Arbeiderpartiets Ida Pinnerød skaper uro og frykt i spørsmålet om barnehageplasser. Slik gikk det da de møttes til duell.

Slik gikk det da de møttes i NRKs valgstudio.

Valglogo

Kampen om ordførervervet i Bodø kommune tilspisser seg. Om få dager skal velgerne i Bodø bestemme seg om de fortsatt ønsker Ole Hjartøy fra Høyre som ordfører, eller om utfordrer Ida Pinnerød fra Arbeiderpartiet skal få slippe til.

I den siste meningsmålinga fra august ser ordfører Ole Hjartøy ut til å lede Høyre mot det beste valget siden 1979 og det nest beste siden krigen. Men Pinnerød er klar på at hun kan gjøre en minst like god jobb som ordfører.

– Vi ønsker at alle skal få barnehageplass fra fylte ett år, uansett når på året de er født. Trygghetsalarmen skal være gratis, og vi skal ansette hundre nye i skolen, innleder Pinnerød i ordførerduellen du kan se øverst i denne saken.

Full barnehagedekning?

Og akkurat dette med barnehageplass var et tema som opptok mye av debatten. For mens Pinnerød ønsker full barnehagedekning, hevder Hjartøy at det er full dekning allerede.

– Vi har 80 ledige plasser. Utfordringa i Bodø, også de neste årene, er å fylle opp de ledige plassene vi har. Ap står helt alene om å påstå at det ikke er barnehagedekning i Bodø, sier Hjartøy.

Pinnerød inviterer dermed Hjartøy til å bli med på et valgløfte.

– Hvis det er slik at vi har full barnehagedekning, så inviterer jeg deg til å være med på vårt løfte til Bodøs velgere om at vi skal sørge for at alle barn får barnehageplass når de fyller ett år, uansett når på året de er født.

– Jeg skal gjerne være med at alle får barnehageplass, men vi har allerede full barnehagedekning. Dere skaper en frykt og uro i befolkninga om barnehageplasser, og fører en valgkamp som ikke er bygd på realiteter, svarer ordføreren.

Trenger 95 millioner

Som i Rana, er kommuneøkonomi en het potet. For at Arbeiderpartiet skal kunne gjennomføre valgløftene sine, kreves 95 millioner kroner.

– Vi er en stor kommune med 3,5 milliarder i inntekter hvert år. Det er tre prosent av budsjettet som vi må flytte på for å få til det som er kommunens kjerneoppgaver. Vi har vært ærlige på at det kan hende vi må øke eiendomsskatten, sier Pinnerød.

Men Hjartøy hevder regnestykket ikke går opp.

– Du må kutte på mange områder for å få dette til. Hvor har du tenkt å kutte?

– Dette er en liten sum. Klarer man å styre godt å unngå sløse penger på utredninger og ideologiske løsninger, så lar det seg gjøre, svarer Pinnerød.

– Har gjort mye for Bodø

Hjartøy mener har de har oppnådd mye den siste perioden, blant annet ved at byen nå blir sett av nasjonale myndigheter på en annen måte enn tidligere.

– Vi har en regjering som ønsker å gjøre noe for Bodø. Det er det lenge siden sist vi har hatt. «Ny by, ny flyplass» og flere andre viktig prosjekt har ikke kommet av seg selv.

Pinnerød mener på sin side de ikke kan ta all æren.

– Bodø er en fantastisk by, og det skjer mye bra her. Og det er ikke fordi ting har kommet av seg selv, det er fordi vi over mange år, med forskjellige regjeringer og forskjellige politiske styrer, har bygd byen.

  • Se hele debatten øverst i denne saken.