41 av 43 fiskemottak fikk refs av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet omtaler norske fiskemottak som en versting når det gjelder sikkerheten til de ansatte. Fiskemottakene selv skylder på rekordhøy torskekvote og en kort sesong.

Røst Sjømat - fiskemottak

FIKK PÅLEGG: Røst Sjømat i Lofoten fikk to pålegg av Arbeidstilsynet. – Men vi rettet opp feilene umiddelbart og er glad for rådene vi får fra tilsynet, sier daglig leder Geir Børre Johansen.

Foto: Røst Sjømat

Lars Godvik

Lars Godvik i Arbeidstilsynet.

Foto: Privat

– Dette er altfor dårlig og veldig skuffende. Det ser ut som denne delen av fiskenæringen ikke jobber godt nok for å hindre arbeidsulykker, sier senioringeniør Lars Godvik i Arbeidstilsynet.

Han har nettopp vært med på en omfattende tilsynsaksjon i Lofoten og Vesterålen, og resultatene derfra var nedslående: 41 av 43 fiskemottak fikk pålegg i ulik grad.

– Dette er mye dårligere enn snittet i resten av arbeidslivet, sier Godvik.

Det er i det systematiske arbeidet med å forebygge arbeidsulykker at det slurves mest.

– Dette er en bransje hvor det skjer en del ulykker, og det vi ser er at det ofte mangler tilstrekkelig kartlegging av farer og problemer i virksomheten. I tillegg er det veldig mange som ikke kunne dokumentere at de har gjennomgått en periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr, som truck og kaikran. Dette er potensielt farlig utstyr, sier Godvik.

– En uvanlig hektisk sesong

Fiskemottakene langs kysten tar imot fersk fisk fra fiskeflåten, for deretter å salte og pakke den.

Og det er en jobb som har vært ekstra hektisk i år. I 2013 har torskekvotene vært rekordhøye og fiskebåtene har stått tett ved kai.

Det uvanlig harde presset bransjen har stått under får deler av skylden får at arbeidstilsynet har måttet dele ut refs.

– Torskesesongen er veldig konsentrert rundt et kort tidspunkt. Da skal man fiske torsken i løpet av to-tre måneder. Når kvoten er rekordhøy betyr det at vi i år har hatt sjeldent mye torsk på land i løpet av veldig kort tid. Det har skapt mye press på bedriftene, sier Geir Ove Ystmark, direktør for industri i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Han er likevel klar på at bransjen skal lytte til det arbeidstilsynet påpeker.

– Nå skal vi gå gjennom rapporten grundig, og så skal vi se på hvordan vi kan forbedre oss. Antallet saker er for stort, men vi skal også huske på at antallet ikke sier noe om alvorlighetsgraden, sier han.

Fikk to pålegg på Røst

På øya Røst i Lofoten blir det levert torsk hele året, men 90 prosent kommer i løpet av vintersesongen.

Røst Sjømat er blant mottakene som har fått refs av Arbeidstilsynet.

– Vi fikk to pålegg. Ett gikk på noen kaiputer som ikke var forsvarlig, og så gikk det på en nødstoppbryter på en nakkekutter vi bruker til tørrfisken. Ellers var alt i orden, sier daglig leder Geir Børre Johansen.

Han forteller at de umiddelbart utbedret feilene og at de gjerne tar imot rådene fra Arbeidstilsynet.

– De jobber ikke imot bedriftene, men gir råd og veiledning for hvordan man kan unngå ulykker. Det tror jeg de aller fleste er opptatt av, og vi ser på Arbeidstilsynet som en samarbeidspartner, sier Johansen.

Torskefisket er det beste i manns minne. Det har ikke blitt registrert så store fangster på femti år.

Eventyrfiske i Lofoten og Vesterålen.