Hopp til innhold

Dyrevernere anmelder Bane NOR etter reinsdyrpåkjørsler

Arbeiderne langs jernbanen forteller om grusomme syn som møter dem etter de flere tusen påkjørslene de siste årene.

lass med rein død

Her er noen av reinsdyrene som ble påkjørt i forrige uke.

Foto: OLE CHRISTIAN OLSEN / NRK

Det å plukke opp døde dyr langs Nordlandsbanen er langt ifra et engangstilfelle for jernbanearbeiderne.

– Det første som møter oss kan være avkappede hoder og bein, forteller banemontør i Bane NOR, Jonas Paulsen.

I forrige uke ble 111 reinsdyr gjennom flere dager meid ned av tog på Nordlandsbanen, nesten alle i Vefsn kommune. Bane NOR skylder på teknisk svikt. Reinsdyrtragedien fikk internasjonal oppmerksomhet og hittil har rundt 100 utenlandske nettaviser skrevet om saken.

Stadig må Paulsen sammen med andre arbeidere rykke ut for å samle opp døde dyr. Selv anslår han å ha rykket ut omtrent 50 ganger til påkjørte dyr.

– Det er trasig. Jeg møter fortvilte reineiere, som har mistet en del av levebrødet sitt, sier Paulsen.

Jonas Paulsen

Banemontør i Bane NOR, Jonas Paulsen, beskriver påkjørslene som blodbad.

Foto: Privat

Politianmeldes

Nå mener dyrevernsorganisasjonen NOAH at Bane NOR ikke gjorde nok for å hindre at over 100 reinsdyr ble påkjørt og drept på Nordlandsbanen forrige uke.

Organisasjonen mener det ikke holder at Bane NOR beklager seg etter ulykkene, og har besluttet å politianmelde jernbaneforetaket.

–Disse situasjonene er jo noe som alle beklager, men når det da skjer igjen og igjen over flere år, ja da er det kanskje ikke nok å bare beklage. Da må man kanskje også plassere ansvaret et sted, og det er det vi forsøker å gjøre ved en politianmeldelse nå, sier NOAH-leder og veterinær Siri Martinsen til NRK.

I en tekstmelding til NRK forklarer Bane NOR at de er preget av ulykkene, og at de vil gjøre mer for å forebygge. Videre vil de ikke kommentere at NOAH politianmelder dem.

Nordlandsbanen, rein påkjørt av tog, Kvalfors bruk

DYRETRAGEDIE I 2016: Her fra en reinpåkjørsel våren 2016 ved Kvalfors bruk.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

«Bare splasj»

Siden 2013 har Jonas Paulsen og de andre arbeiderne langs Nordlandsbanen 1700 ganger meldt ifra om påkjørsler av tamrein, elg og sau. Mer enn 3300 dyr ble påkjørt og drept.

Jernbanearbeiderne rykker ut til påkjørslene og fører det inn i en logg. En logg som inneholder sterke skildringer:

  • «Rein påkjørt og drept, ukjent type. Bare splasj»
  • «Fant seks reinsimler. To av dem hadde foster»
  • «Dyr uten hode»
  • «Påkjørt 4–5 rein, noen enda i live»
  • «Bare innvoller funnet»
  • «Dyret er knust, spredd over stort område»

Og det er reineierne som blir sterkest rammet. Nærmere 1700 tamrein er blitt påkjørt de siste fem årene, mens mer enn 1200 elg og 450 sau har blitt truffet av tog.

Reinsdyr påkjørt av toget på Nordlandsbanen

Bilder fra påkjørslene den siste uka.

Foto: Jon Erling Utsi

– Forferdelig å høre på

Områdedirektør i Bane NOR bekrefter at tallet på mer enn 3300 dyr er riktig, og betegner dyrepåkjørslene langs jernbanen som et stort problem.

– Det er tragisk at det skal gå med så mange dyr. Nordlandsbanen går gjennom terreng med mye elg, og reindrifta er stor. Da blir de veldig utsatt for påkjørsler, sier Thor Brækkan.

Han betegner jernbanearbeidernes beskrivelser i loggene som forferdelige å høre på.

– Det er jo dessverre det de opplever når de kommer ut på stedet etter påkjørsler. Da er det gjerne både dyr med store skader, og dyr som er i live. Det er dessverre realiteten det de beskriver.

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

– Det er et voldsomt tiltak å sette opp gjerde langs hele Nordlandsbanen som både krever mye penger, sier områdedirektør i Bane NOR, Thor Brækkan.

Foto: Jernbaneverket

– Mye igjen å gjøre

Brækkan mener at de høye tallene viser at Bane NOR har mye igjen å gjøre, og må prøve å få ned tallene.

– Vi har gjort en del tiltak. Men foreløpig er det bare 21 kilometer med gjerder langs Nordlandsbanen, så det er fortsatt mange strekninger som er utsatte.

– Gjerding vil bare være aktuelt på de mest utsatte strekningen, blant annet denne strekningen sør for Mosjøen som det har vært mye snakk om de siste dagene. Så får vi finne andre tiltak som får ned antallet dyrepåkjørsler.

Antall drepte dyr langs Nordlandsbanen

Sau

Elg

Tamrein

Totalt

2013

76

312

503

891

2014

24

103

200

327

2015

65

261

435

761

2016

153

363

247

763

2017

141

188

301

630

Totalt

459

1227

1686

3372

Kilde: Bane NOR.

Antallet drepte dyr siste fem år – kommunevis

Dødstallene langs Nordlandsbanen siste fem år

Korte nyheter