NRK Meny
Normal

100 flere sedelighetssaker på to år: – Dette er saker som prioriteres høyt

Ferske halvårstall fra Nordland politidistrikt viser at antallet sedelighetssaker og behandlingstiden for disse har økt betraktelig de siste to årene. Politiet ser økningen i sammenheng med en betydelig økning i politiets ressursbruk på sakene.

Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt.

Foto: Ola Helness / NRK

Man skulle tro at en vesentlig økning i antallet sedelighetssaker er dyster lesning, men ifølge påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt er det ikke fullt så ille som det høres ut.

– Det har en sammenheng med at politiet prioriterer dette området høyt, og da spesielt sedelighetssaker som omfatter barn. Dette er resultatet av at vi har dreid en del av virksomheten mot å avdekke denne typen kriminalitet, sier Løkkebakken.

Ironisk nok skyldes altså økningen at politiet har satt inn ekstra ressurser til å jobbe med nettopp disse sakene. I første halvdel av 2015 registrerte politiet i Nordland 148 sedelighetssaker, mot 200 i første del av 2016, og 248 i første del av 2017.

– Rammer de mest sårbare vi har

Sedelighetssakene har også fått høyeste prioritet fra øverste hold, politiet har fått marsjordre fra både regjering, Politidirektoratet og Riksadvokaten om å behandle denne typen saker på en annen måte enn tidligere.

– Det henger sammen med at denne formen for kriminalitet ofte rammer de mest sårbare vi har, og det er gjerne også de samme som ikke er i stand til å gi beskjed selv, sier påtalelederen.

Lengre saksbehandlingstid...

Behandlingstiden for sedelighetssaker i Nordland har også økt i takt med antallet sedelighetssaker. Saksbehandlingstiden for voldtektssaker økte i gjennomsnitt fra 107,4 dager i 2016 til gjennomsnittlig 186,3 dager i 2017.

– Det er fordi flere sakerblir anmeldt, men samtidig er dette saker som er kompliserte å etterforske og føre for retten. Ofte vil det være kun to til stede under lovbruddet og det skjer gjerne på et sted der det ikke er vitner, sier Løkkebakken.

...men økt oppklaring

Oppklaringsprosenten på antallet sedelighetssakersaker politiet greier å løse har også gått opp.

– Selv om vi bruker mer tid i dag, får vi også oppklart sakene, og det tenker jeg veier noe opp for den lange saksbehandlingstiden. På den annen side ønsker vi selvfølgelig å få ned saksbehandlingstiden.

Oppklaringsprosenten i sedelighetssaker i Nordland ligger totalt på 60 %, sammenlignet med rundt 50 % for resten av landet.

– Jeg tror ikke sedelighetsproblematikken er spesielt mye verre i Nordland enn andre steder i landet, men politiet i Nordland har satt dette fremst på dagsorden og det gir også resultater.