NRK Meny
Normal

– Så slagbjørnen 400 meter fra campingplassen

Et jaktlag på ti personer og to hunder har mandag kveld jaktet på bjørnen i Saltdal som har drept to sauer 150 meter fra bebyggelsen. – Jaktlaget var i kontakt med bamsen to ganger i kveld, sier Rune Berg.

Bjørnedrept lam på Nordnes 180813. Utspist i bryst.

Rune Berg var på søndagstur med barnebarnet da han kom over dette døde lammet. Like etter ble det funnet et kadaver til.

Foto: Vegar Pedersen, SNO

Like før klokka 22 ble bjørnejakta avsluttet for kvelden, men den kommer til å bli tatt opp igjen tirsdag morgen.

– Jeg snakket med en i jaktlaget som satt på post like etter 20.30 mandag kveld. Da hadde de akkurat sett bjørnen bare 400 meter overfor campingplassen på Nordnes, forteller utmarkskonsulent Rune Berg til NRK.no.

Tett vegetasjon og kort avstand gjorde at det ikke var forsvarlig å skyte på bjørnen.

Hund i kontakt med bjørnen

Senere samme kveld, kom en av de to elghundene som er med i jaktlaget i kontakt med bjørnen. Men heller ikke denne gangen kom jegerne på skuddhold.

Både jegerne og Berg har sett flere spor etter slagbjørnen i dag.

– Jeg har sett masse bjørnespor her i dag, og det er også funnet avføring, sier Berg, som fant to ferske sauekadaver med opprevne mager bare 150 meter fra bebyggelsen på Nordnes søndag da han gikk tur med barnebarnet.

naturoppsyn

Utmarkskonsulent Rune Berg i Saltdal.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Fikk fellingstillatelse

Det var Bergs elghund som først oppdaget at ikke alt var som det skulle da han gikk søndagstur med sitt treårige barnebarn i skogen like ved der han bor på Nordnes i nordlandskommunen Saltdal.

– Det er merkelig at den kommer så nært bebyggelsen, spesielt når det er så mye bær i skogen. Den opptrer uforsigbart, sier Berg.

Fylkesmannen i Nordland ga mandag ettermiddag skadefellingstillatelse på bjørnen som herjer i Saltdal.

Lisensjakt på tre bjørn

Onsdag 21. august starter lisensfellingsperioden for bjørn. Miljødirektoratet åpner for felling av til sammen 14 bjørner i deler av Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Finnmark og Troms. I tillegg har rovviltnemnda i Oppland åpnet for felling av tre bjørner.

Ingen av regionene med et fastsatt bestandsmål for bjørn har nådd målet per i dag. I disse regionene vedtar Miljødirektoratet lisensfellingskvoten. Det åpnes i år for å felle fire bjørner i Hedmark, fire bjørner i Midt-Norge, to bjørner i Nordland og fire bjørner i Troms og Finnmark. I Oppland er det ikke mål om fast bjørnebestand, og rovviltnemnda har dermed myndighet til å sette kvoten. Nemnda i Oppland har åpnet for felling av tre bjørner.

Rovviltnemnda i Saltdal har søkt Miljødirektoratet om lisensjakt både på øst- og vestsida av Saltdal, samt sørover mot Storjord.

Skadefelling er et virkemiddel som forvaltninga har dersom det oppstår akutte tap av sau på beite. Lisensjakt skal regulere bjørnebestanden, og betyr at man kan skyte hvilken som helst tilfeldig bjørn som er i det området åpnes for jakt på.

– Det er mye sau i området, og dersom bjørnen fortsetter og tar sau, kan det fort bli dramatisk før sauebøndene her, sier Berg til NRK.no.

Tidligere i sommer fra det vært jaktet på bjørn på vestsiden av Saltdalen. Det er ikke kjent om det er den samme bjørnen som nå herjer på østsiden.

– Men jeg vil anta at det er flere bjørner som er på ferde i Saltdal, sier utmarkskonsulenten.

Så langt i år har det blitt felt to hannbjørner på skadefelling, en i Sør-Varanger i Finnmark og en i Ringebu kommune i Oppland.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.