NRK Meny
Normal

-Usikkert til siste stemme er telt

Førstegangsvelgerne, og de som ikke stemte ved siste valg, blir tunga på vektskåla for hvem som får de mest utsatte stortingsmandatene i Nord-Norge etter valget 14. september.

Nordland Mandatfordeling Stortingsvalg 05

Fordeling av mandater Nordland. Hvem vil du stemme på dersom det var Stortingsvalg i morgen? Kilde: InFact for NRK. 1028 spurte i hvert fylke. Feilmargin 3 % intervjuene gjennomført 28. august 2009.

Kommentatorbanner Knut Eirik Olsen
Foto: NRK

Førstegangsvelgerne, og de som ikke stemte ved siste valg, blir tunga på vektskåla for hvem som får de mest utsatte stortingsmandatene i Nord-Norge etter valget 14. september.

De mest klare konklusjonene en kan trekke etter valgmålingen som InFact har gjort for NRK i Nord-Norge, er at ingenting er avgjort før siste stemme er telt, og at usikkerheten om hvilken vei valgvinden tar, er den samme i nord som i resten av landet.

Ap og FrP deler Nord-Norge

Amundsen ute i Troms

Uavgjort i Finnmark

Nordland: Ap dobbelt så store som Frp

Får Ap hjemmesitterne til urnene?

Meningsmålingen viser at valget blir en thriller, og at kun få stemmer vil avgjøre hvem som kommer på Tinget.

I nord står vi derfor foran tidenes mest heftige valgmobilisering noensinne, ikke minst fordi de borgelige regjeringsalternativene har vært så fokusert i denne valgkampen.

Meningsmålingen til NRK i Nord-Norge viser at dersom førstegangsvelgerne og tidligere hjemmesittere tar veien innom valglokalene, vil det være Arbeiderpartiet som kan smile mest bredt valgnatta.

Dette er en situasjon som utfordrer alle andre parti.

Video nsps_upload_2009_9_2_14_8_49_526.jpg

Video: Trofast mot partiet

FrP under press

Meningsmålingene er mange i en valgkamp, og i år har det svingt mellom borgelig og rød-grønt flertall. I en periode var det FrP som hadde vind i seilene, men skal en legge NRKs målig i nord til grunn, har vinden spaknet, og FrP står i fare for å miste et mandat i Troms, og i Nordland kan drømmen om å få et tredjemandat på Tinget, gå i knas.

Også i Finnmark blir er spenningen stor, og FrP kan bli historisk med to mandater.

SV i Finnmark må jobbe hardt dersom partiet skal berge den plassen på Tinget som Olav Gunnar Ballo hadde hevd på i flere perioder, og i Troms er SVs representant ute, i følge vår meningsmåling.

I Nord-Norge er det bare SV i Nordland kan være sikker på å komme på tinget.

Rødgrønn nedtur = opptur for høyre?

Arbeiderpartiet i Nord-Norge ser sterkt ut, men dersom det går som fryktet for SV, vil det være et hardt slag for hele det Rød-grønne regjeringsalternativet. SVs nedtur på målingen i nord kan bli utslagsgivende for om den rød-grønne regjeringen får fortsatte.

Samtidig kan Høyre i Nordland og partiets framgang i Troms bidra til et bedre fundament for Høyre i eventuelle forhandlinger om et borgelig regjeringssamarbeid.

Få nordnorske saker

I sum er det SVs svake tall, og det som og det som oppleves som skuffende tall for FrP, som skiller nord fra sør i meningsmålingsmyldret vel en og en halv uke før valget.

I år har valgkampen i Nord-Norge ikke vært preget av store saker som direkte har berørt landsdelen. Debatten om regjeringsalternativene har vært den mest sentrale i årets valgkamp, noe som også har preget velgerne i nord.

Debatten om olje- og gassleting utenfor Lofoten og Vesterålen ble ikke så hard som det kunne se ut til. Lokket ble lagt på denne saken. Regjeringen tok også luven av en veidebatt ved å presentere Nasjonal Transportplan i vår, og i Finnmark døde debatten om Sametingets innflytelse før den kom skikkelig i gang.

Krisa i torskefiskeriene har kun levd sitt liv på utspillsnivået uten at løsningen har blitt presentert. Og kanskje er det like greit for alle partiene, fordi fisk er vanskelig.

Aksept for Oslo-dominans

Når resultatene av meningsmålinger i nord er så lik resten av landet, samt at det er få store regionale valgkampsaker, er dette en illustrasjon på både at det meste styres fra Oslo, og at resten av landet har tilpasset seg at de aller viktigste sakene er de som angår folk flest.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.