Hopp til innhold

Amundsen ute i Troms

Les alt om NRKs nye meningsmåling for Troms.

Per-Willy Amundsen FRP

Det ser dårlig ut for Per-Willy Amundsen på NRKs meningsmåling i Nord-Norge.

Foto: Knut Falch / SCANPIX

En meningsmåling Infact har gjort for NRK viser at Per Willy Amundsen – en av Fremskrittspartiets mest profilerte politikere, og partiets 2. kandidat i Troms – er ute av Stortinget. Øyvind Korsberg kan dermed bli enslig Frp-representant fra Troms.

En annen overraskelse er at Senterpartiets Irene Lange Nordahl tar sistemandatet i Troms. Men mandatet hennes er utsatt, og Frp og Per Willy Amundsen er nærmest å sikre seg dette, ifølge målingen NRK i dag presenterer.

Høyres Elisabeth Aspaker er inne på fast plass i denne målingen.

I likhet med tidligere målinger viser også dagens NRK-måling at Troms SVs Lena Jensen er ute av Stortinget.

Arbeiderpartiets Bendiks Harald Arnesen, Anne Marit Bjørnflaten og Tove Karoline Knutsen kan belage seg på fire nye år på Troms-benken.

Velg09

Rødgrønt flertall i Troms.

Foto: NRK

34,4 prosent av de spurte i Troms sier de ville stemt på Arbeiderpartiet dersom det var stortingsvalg i morgen. 19,7 prosent ville stemt på Frp, 11,8 prosent på Høyre, 9,4 prosent på Sp, 8,0 prosent på SV, 4,7 prosent på KrF, 4,0 prosent på Rødt, 3,9 på Venstre, 3,2 prosent på Kystpartiet og 1,0 prosent ville stemt på andre.

Blir spennende valgnatt

Alt ligger til rette for en svært spennende valgnatt: Bakgrunnstallene viser at noen få hundre stemmer kan komme til å avgjøre hvem som sikrer seg det siste mandatet i Troms.

For Nord-Norge sett under ett viser tallene NRK i dag publiserer et solid rød-grønt flertall i nord. Ap, SV og Sp er inne med 12 av de 19 nordnorske stortingsplassene, før utjevningsmandatene er fordelt.

Hvert fylke har et utjevningsmandat hver. Det er ikke mulig på forhånd å beregne hvem som får mandatene, for eksempel i Nord-Norge. Ordningen kan føre med seg at et parti som oppnår lav oppslutning i Troms eller Finnmark likevel kan få et mandat i disse fylkene på grunn av høyere oppslutning i resten av landet.

Eksemplene fra stortingsvalget i 2005 er Høyres Elisabeth Aspaker i Troms og Venstres Vera Lysklætt i Finnmark.

Ap har festet grep

Arbeiderpartiet ser ut til å ha festet et grep om velgerne i Troms og Finnmark. Jens Stoltenberg går inn i siste fase av valgkampen med valgvinden i ryggen, mens Frp er litt på defensiven i forhold til andre meningsmålinger tidlig i valgkampen.

– Tendensen i målingen vi har foretatt for NRK i Nord-Norge stemmer godt overens med nasjonale målinger vi gjør for andre oppdragsgivere, sier fagsjef Knut Wenberg i Infact.

Dersom dagens NRK-måling hadde vært valgresultatet, ville Arbeiderpartiet sikret seg fem mandater i Troms og Finnmark, mens Frp ville fått tre.

Sammenliknet med stortingsvalget i 2005 er tendensen at Ap holder stillingen i Troms, men går noe tilbake i Finnmark.

Når det gjelder Frp, er situasjonen motsatt. Frp beholder oppslutningen i Troms, mens partiet går frem i Finnmark.

Dårlig for Høyre

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet jevnt over står sterkt i alle aldersgrupper, mens Frp står sterkest blant dem mellom 18 og 24 år, samt velgere som er 60 år eller eldre.

– Det er små forskjeller i partipolitisk oppslutning mellom Nord-Norge og hele landet. Den største forskjellen finner vi for Høyre, som får vesentlig lavere oppslutning i Nord-Norge enn i hele landet, med 11,0 prosent i forhold til 18,1 prosent, sier fagsjef Knut Wenberg i Infact.

Han sier at en annen forskjell er Senterpartiet, som på denne målingen får 9 prosent i Nord-Norge mot 6,4 prosent i hele landet.

Målingen NRK i dag presenterer er den mest omfattende som blir foretatt i Nord-Norge i løpet av årets valgkamp.

Til sammen er 3057 personer over 18 år i hele Nord-Norge – minimum 1000 i hvert fylke - spurt om hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg i morgen.

Målingen er foretatt av Infact den 28. august. Feilmarginen er pluss/minus 3 prosent.