Hjertepasienter fra Helgeland vil behandles her og ikke i Tromsø

Sentrale politikere på Helgeland mener hjerteinfarktpasientene må sendes sørover til Trondheim dersom det ikke blir PCI-senter i Bodø.

St. Olavs Hospital

VIL BRUKE PCI-SENTERET I TRONDHEIM: Flere sentrale politikere på Helgeland tar nå til orde for å bryte ut av helseregionen og reise sørover for hjertebehandling.

Foto: St. Olavs Hospital

Ordfører Bård Anders Langø (Ap) i Alstahaug

Ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug (Ap)

Foto: Frank Nygård / NRK

– Hvert minutt teller ved alvorlige hjerteinfarkt, og Trondheim er nærmere enn Tromsø. Vi ønsker å leve like lenge som dem i Tromsø. Derfor vil vi heller til St.Olavs, slår ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø fra Arbeiderpartiet fast.

Handler om å berge liv

I dag finnes det bare ett PCI-senter for utblokking av tette blodårer i Nord-Norge, på UNN i Tromsø. Den siste tida har debatten rast om tilbudet til hjertepasientene. 22. februar skal Helse Nord avgjøre om Nordlandssykehuset skal få etablere et slikt senter i Bodø. NRK har snakket med flere ordførere på Helgeland og de sier at et negativt vedtak vil få konsekvenser.

– Det er bare halve avstanden til Trondheim. Og det handler om å berge liv og da er tida viktig, sier Vefsn-ordfører Jann Arne Løvdahl.

Han har selv opplevd å bli flydd den lange veien til Tromsø da han fikk hjerteinfarkt.

Agneta Johansson gjennomfører PCI-behandling

FLERE HJERTESENTER I SVERIGE: Her får en pasient utblokking ved PCI-senteret i Norrbotten. Sverige har 27 slike sentre, mens Norge har sju.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Vil løfte saka til Stortinget

I Nordland er fagmiljøet entydig i kravet om at det må etableres et slikt senter også i Bodø.

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

Stortingsrepr. Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås følger saka tett fra Stortinget.

– Først og fremst så håper jeg at Helse Nord ser at det er nødvendig å etablere et senter i Bodø. Og skulle de velge å ikke gjøre det så må man forsøke å få brukt St. Olavs hospital for befolkninga på Helgeland.

Hun mener dagens tilbud ikke er godt nok.

– Det er for langt til Tromsø. Og vi har jo hatt alvorlige situasjoner der folk har fått unødvendige skader fordi det går for lang tid eller de har dødd på flyet. Denne saka vil jeg ta opp i Stortinget når vi vet hva Helse Nord lander på, sier Sjelmo Nordås.

– Helgelendinger skal ha trombolyse

Ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) mener de at det ikke bør etableres et hjertesenter i Bodø.

Avdelingsoverlege Thor Trovik ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Avdelingsoverlege Tjor Trovik ved UNN

Foto: Kari Skeie / NRK

Avdelingsoverlege Thor Trovik sier hjertepasienter på Helgeland har et like godt tilbud som i resten av Nord-Norge, og han mener hjertepasienter på Helgeland ikke vil vinne noe på å reise sørover i stedet for nordover.

– Enten det er realistisk eller ikke så blir det ikke noen helsegevinst av det.

Og Trovik er klar på at pasienter som bor i så tynt befolka områder som Helgeland i første omgang skal ha medikamentell behandling med trombolyse og ikke utblokking.

– Realiteten er at PCI i Bodø vil ikke få noen som helst betydning for behandling av hjerteinfarkt på Helgeland.

Så det har ikke noe å si hvor fort man kommer til utblokking?

– Nei, det som har betydning er hvor fort du får åpna ei tett åre. I områder som ligger så langt fra et PCI-senter som Helgeland så er det ikke PCI som vil være førstevalget for behandling. Det vil være medikamentell blodproppsoppløsning, sier Trovik.