Svensk hjertelege: – Nordland bør få eget hjertesenter

I Tromsø har de vært skeptisk til et hjertesenter i Bodø. Nå får Nordlandssykehuset støtte fra svenske eksperter.

Agneta Johanson holder en modell av et hjerte

Agneta Johanson, hjerteoverlege ved Sunderby sykehus i Norrbotn sier det er avgjørende å få rask behandling ved hjerteinfarkt. Hun mener Nordlandssykehuset bør få eget PCI-senter for slik behandling.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Universitetssykehuset i Tromsø er i dag det eneste sykehuset i Nord-Norge som tilbyr spesialbehandling for hjerteinfarkt. Nordlandssykehuset i Bodø ønsker å opprette et tilsvarende hjertesenter, men legene i Tromsø har vært skeptiske.

Nå får Nordlandssykehuset støtte fra Sunderby sykehus i Norrbotn. De møtte motstand fra universitetssykehuset i Umeå da de ville opprette hjertesenter, men fikk til slutt gjennomslag.

– Selv om man har et bra transportsystem med både helikoptre og ambulanser som venter, så tar det fortsatt tid å frakte pasienter. Minuttene og timene går, og hjertemusklene er helt avhengig av å få behandling i løpet av kort tid, sier overlege og hjertespesialist ved sykehuset i Sunderby, Agneta Johansson.

Agneta Johansson gjennomfører PCI-behandling

Agneta Johansson gjennomfører PCI-behandling på sykehuset i Sunderby i Sverige.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Hun mener også Nordlandssykehuset bør etablere et PCI-hjertesenter, som regnes for å være den beste behandlingen for hjerteinfarktpasienter. De alvorligste tilfellene av hjerteinfarkt bør få spesialbehandling hos et PCI-hjertesenter i løpet av to timer.

Fagmiljøet i Nordland mener derfor veien til Tromsø blir for lang. I Norge er det kun 7 slike sentre, mens de i Sverige opprettet flere hjertesenter med PCI-behandling de siste årene. Totalt har de nå 27 hjertesentre fordelt over hele Sverige.

Fordeler pasientene

For å sikre kompetansen har de i Sverige valgt å fordele operasjonene på de ulike sykehusene.

Fylkesordfører i Norrbotn

Fylkesordfører i Norrbotn, Sverige, Maria Stenberg.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Fylkesordfører i Norrbotn, Maria Stenberg, forteller at fylkespolitikerne til slutt vedtok at Sunderby i Norrbotn skulle få sitt eget PCI-senter, i tillegg til hjertesenteret i Umeå i Västerbotten. Hun mener det har vært viktig for pasientene i området, og mener tilbudet er til det beste for alle parter.

– I samarbeid med universitet i Umeå deler vi nå på pasientene, og det har blitt en god løsning for pasientene, mener hun.

– Volum avgjørende

Avdelingsoverlege Thor Trovik ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Avdelingsoverlege Thor Trovik ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Foto: Kari Skeie / NRK

Avdelingsoverlege Thor Trovik ved Universitetssykehuset i Tromsø er bekymret for at et nytt hjertesenter i Nordland kan gå utover den totale kvaliteten.

– Vi vil gjerne ha så stort volum at vi kan ha skikkelig kvalitet på det vi gjør. Da må vi være såpass mange operatører at det blir et solid fagmiljø. Det har vi nå, sa avdelingsoverlege Thor Trovik i Tromsø i en tidligere sak.

Helse Nord skal ta stilling til om det skal åpnes et eget hjertesenter ved Nordlandssykehuset i Bodø på et styremøte 23. november.