NRK Meny
Normal

- Politikerne skjønner ikke alvoret

Fiskekjøpere mener politikerne ikke har skjønt hvor alvorlig torskekrisa er og at tiltakene som har blitt satt i verk har gjort situasjonen verre.

Geir Børre Johansen

SKUFFET OVER POLITIKERNE: Geir Børre Johansen i Røst sjømat mener at tiltakene politikerne foreslår ikke vil fungere.

Foto: Eva Berget / NRK

På Røst er det nå sesong for å vrake tørrfisk, fisken blir sortert etter kvalitet. Men sjansene er store for at fisken blir liggende lenge på lager. For produsentene sliter med å få solgt til god nok pris.

- Situasjonen er prekær, særlig i Lofoten som produserer både tørrfisk og saltfisk.

- Det er mange som balanserer på en knivsegg og vi har så få aktører igjen i Lofoten at hvis vi skal beholde de autentiske fiskeværene så har vi behov for alle som er igjen, sier styreleder Geir Børre Johansen i Røst sjømat.

Røst

RØST: Samfunnet på Røst er tuftet på tørrfiskproduksjon.

Foto: Eva Berget / NRK

Avhengig av tørrfisk

På Røst bor det vel 600 mennesker og nærmere 80 prosent av arbeidsstyrken er sysselsatt innenfor fiskeri. Og når fiskeriene svikter rammer det hele samfunnet, for skatteinntektene forsvinner og dermed også tjenestetilbudene.

- Vi forventer konkurser både på land og på hav. For vinteren som kommer så er det høyere kvoter og lavere priser, derfor er det viktig at mottaksapparatet er effektivt og kan ta imot fisk slik at fiskerne kan klare sine forpliktelser igjen, sier ordfører Arnfinn Ellingsen (sentrumslista) på Røst.

- Tørrfisken er bærebjelken på Røst, sier Johansen.

Store lager

Tørrfisklagrene er store. Det på tross av at det blitt solgt mer tørrfisk enn på samme tid i fjor, men det er fisk fra 2008. Og det hjelper lite når prisen har sunket dramatisk. Nå får produsentene 40 kroner mindre per kilo sammenligna med i fjor.

Tørrfisklager

LAGER: Tørrfisklagrene vokser i hele Lofoten.

Foto: Eva Berget / NRK


- Jeg tror ikke politikerne tar innover seg de samfunnsøkonomiske konsekvenser av st som holder på å skje. Under valgkampen snakker politikerne om rentefrie lån, men et lån er et lån. Dermed står det i balansen til bedriften og forbereder ikke egenkapitalen til bedriften, sier Johansen i Røst sjømat.

Fiskehjellene står klare til å ta imot torsk til vinteren, men mottakene varsler at de vil være mer forsiktige med å kjøpe fisk kommende sesong. Nå er kravet at råfiskloven må bli mer fleksibel.

- Vi må nok innrømme at råfiskloven passer bedre når det er gode tider. Regelverket er for sendrektig og stivbent når vi ser hvordan markedet har vært i år.