- Norske myndigheter driver sensur

Den belgiske psykiateren Marc Reisinger får ikke delta på en ruskonferanse i Lofoten. Det synes han er uakseptabelt. Helsedirektoratet avviser kritikken.

Marc Reisinger

MARC REISINGER: Den belgiske psykiateren mener norske fastleger må få skrive ut medikamenter som subutex og metadon. Han er kritisk til det norske behandlingssystemet, der narkomane må stå i kø hos LAR for å få medisiner.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

I februar skal det arrangeres en ruskonferanse i Lofoten. Konferansen får 50 tusen kroner i økonomisk støtte fra helsedirektoratet. Men først måtte arrangørene stryke den belgiske psykiateren Marc Reisinger fra foredragslista.

- En form for utpressing

Marc Reisinger er psykiater og visepresident i den Europeiske foreningen for medikamentbehandling av opiatavhengige, Europad. Han han hjulpet fortvilte narkomane fra Norge med medikamenter, noe Schengen-avtalen åpner for:

- Jeg har jobbet med fagfeltet i mer enn 45 år. Mine synspunkter er fundert i vitenskapelige bevis etter 45 års praksis. Medisin som subutex og metadon spiller en svært viktig rolle i behandlinga av de tyngste narkomane, sier psykiater Marc Reisinger til NRK Nordland.

LES: Reiser til utlandet for metadon

- Er ikke under etterforskning

Norske helsemyndigheter ville ikke ha Reisinger som foredragsholder på konferansen i Lofoten fordi han skal være i myndighetene og politiets søkelys:

– Vi gjorde det klart for arrangørene at det skapte noen problemer for oss å finansiere en konferanse der en av hovedinnlederne er under lupen, for å si det slik, sa avdelingsdirektør Jens Guslund i Helsedirektoratet til NRK Nordland 9.desember.

Nå sier den belgiske psykiateren at han ikke kjenner til at han skal være under lupen:

- Jeg har aldri hørt om noen etterforskning mot meg i forbindelse med ulovlig salg av metadon i Bergen. Jens Guslund kan heller ikke bekrefte at det er noen etterforskning mot meg, sier Reisinger.

Hos politiet i Hordaland sier de at de har etterforskning på gang i forbindelse med ulovlig salg av Subutex som er innført fra kontinentet:

- Det er lovlig å innføre medisiner for en måneds forbruk. men det er salget på gata vi etterforsker. Og det er nordmenn vi har i søkelyset, sier overbetjent Jørn Solsvik ved Hordaland politidistrikt.

- En form for utpressing

For den belgiske psykiateren er det overraskene at det norske helsedirektoratet blander seg inn i det vitenskapelige innholdet i en konferanse om narkotikabehandling, en konferanse som arrangeres av en ikke-statlig gruppe:

- Dernest mener jeg at måten de gjør det på er en form for utpressing som er uakseptabel. Jeg er også sjokkert over denne form for sensur som baserer seg på en svertekampanje mot meg, sier Marc Reisinger.

Og han sier det illegale salget i Norge av metadon og subutex har vært der lenge:

- Alle vet at dette problemet har vært der i flere år og lenge før jeg tok i mot en eneste norsk pasient, sier Reisinger.

Subutex

SUBUTEX: I Norge er det gjennom LAR, Legemiddelassistert rehabilitering, at tunge narkomane kan få medikamenter som subutex og metadon. Rehabilitering og oppfølging er en viktig del av LAR-systemet.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Kom for sent i gang i Norge

Reisinger mener det er et stort underdekt behov og altfor krevende å komme inn under behandlingsopplegget til LAR, som har monopol på slik behandling i Norge.

- De startet for sent med slik behandling i Norge. Og dødeligheten er høyere blant de tyngste narkomane i Norge enn ellers i Europa. Synlig gatesalg er nesten borte i resten av Europa, men i Norge ser du det flere steder, sier Reisinger.

Kan bare hjelpe en håndfull

Norske pasienter reiser til Danmark, Tyskland og Belgia for å få medisinsk behandling:

- Personlig kan jeg ikke hjelpe mer enn en håndfull narkomane, men jeg prøver også å medvirke til at behandlingssystemet blir bedre, sier Reisinger.

- Norske leger tør ikke si fra

Den belgiske legen mener fastleger i Norge må få rett til å skrive ut medikamenter som subutex og metadon:

- Den høye graden av byråkrati i dagens behandlingsssystem virker mot sin hensikt, i følge Resinger.

Og Marc Reisinger hevder at norske myndigheter bevisst legger press på motstanderne av dagens behandlingssystem slik at de ikke kommer til ordet:

- Mine synspunkter blir delt av mange leger i Norge. Men de verken tør eller kan si eller gjøre noe av frykt for å miste lisensen, sier den belgiske psykiateren Marc Reisinger til NRK Nordland.

- Helsedirektoratet avviser kritikken

Avdelingsdirektør Jens Guslund avviser at norske myndigheter driver sensur:

- Alle må få si hva de mener. Dette er ingen svertekampanje mot Marc Reisinger. Vår bekymring går på at vi får meldinger om at subutexen flyter, særlig på Vestlandet. Vi aner ikke noe om disse pasientene som får medikamenter på kontinentet. Vi vet ikke hva slags oppfølging de får, sier Jens Guslund.