For omstridt for ruskonferanse

Ruskonferanse måtte stryke omstridt lege fra foredragslista - Helsedirektoratet vil ikke gi støtte dersom legen kommer.

Marc Reisinger

FÅR IKKE HOLDE FOREDRAG: Den belgiske legen Marc Reisinger skaper debatt med sitt syn på rusbehandling.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

– Det viser at takhøyden er lav i norsk ruspolitikk, mener Gunnar Kristiansen, prest og en av initiativtakerne til ruskonferansen som skal holdes i Lofoten i februar.

Kristiansen og Fransisikushjelpen er arrangørene av konferansen. De føler seg presset av norske myndigheter til å stryke den omstridte legen, Marc Reisinger fra foredragslisten.

– De har vært veldig tydelig overfor meg, på at hvis vi inviterte Reisinger eller noen andre fra Europad, så kunne de ikke støtte en sånn konferanse. Så vi valgte å la være å invitere dem, for å få den støtten vi er avhengig av, sier Gunnar Kristiansen.

– Vil ha åpen debatt

Arrangørene vil ha søkelys på de strenge kravene som stilles til narkomane som ønsker metadon i Norge.

– Den internasjonale ruspolitikken som Reisinger og Europad står for, er jo med på å forsøke å åpne øyene for hva som kan tjene rusmisbrukerne og deres pårørende best. Så jeg ønsket vi kunne få en mer åpen debatt da, sier Kristiansen.

Foredragsholder i politiets søkelys

Men den belgiske legen Marc Reisinger er i poltiet og myndighetenes søkelys her i Norge, fordi han skal ha hjulpet narkomane med medisin - som senere er blitt solgt på gata i Bergen.

Gunnar Kristiansen sier at også medisin skrevet ut av norske leger i LAR-systemet havner på gata. Han liker derfor dårlig at direktoratet blander seg inn i innholdet i konferansen.

– De har jo rett til å vurdere hva de vil støtte, men vi blir jo satt i en trengt posisjon da.

Legen er for omstridt

Helsedirektoratet svarer at de ikke kunne gi penger til en konferanse dersom Marc Reisinger var med, fordi han er i politiets søkelys i forbindelse med salg av metadon på gata i Bergen.

– Vi gjorde det klart for dem at det skapte noen problemer for oss å finansiere en konferanse der en av hovedinnlederne er under lupen, for å si det slik, sier avdelingsdirektør Jens Guslund i Helsedirektoratet.

Han understreker at de får inn svært mange saker om økonomisk støtte og må si nei til mange, men at de likte opplegget med konferansen i Lofoten, så lenge Reisinger ikke skulle være med.

Mer om Marc Resinger kan du lese her: