Hopp til innhold

Ukjent strøm kan skape problemer for gruvedrift

Kan føre til større spredning av partikler og påvirkning av dyrelivet enn antatt.

Ålasundet og ytre deler av Førdefjorden

Gjennom det trange Ålasundet, midt i bildet, går strømmene i Førdefjorden mye raskere enn ellers. Forskere ved Universitetet i Bergen mener disse strømmene kan føre til større spredning av partikler fra det planlagte deponiet enn tidligere antatt.

Foto: Jens Kristian Bjørkedal / Privat

Forskere ved Universitetet i Bergen mener de er på sporet av et strømfenomen i Førdefjorden som ikke er fanget opp av de tidligere konsekvensutredningene. Hvis de har rett, kan en langt større del av dyrelivet i fjorden bli utsatt for slam fra den planlagte gruvediften enn det man tidligere har trodd og gitt tillatelse til.

Fenomenet er sjeldent, men kan oppstå i områder hvor havstrømmer brått blir presset inn i for eksempel trange og grunne sund. Et slikt sund, Ålasundet, finnes mellom ytre og indre deler av Førdefjorden.

Tor Gammelsrud

Tor Gammelsrød ved UiB ønsker å gjennomføre flere strømmålinger i Førdefjorden.

Foto: UiB

— Under visse forutsetninger kan det hende at strømmen i Ålasundet nærmer seg det vi kaller «kritisk strøm». Da er sjansen stor for at det kan oppstå kraftig turbulens i området hvor det planlagte deponiet skal ligge, sier Tor Gammelsrød, professor i oseanografi ved UiB.

Fenomenet kalles «hydraulisk sprang»:

Hydraulisk sprang i Førdefjorden
Foto: Gregory Idehen

Forskerne undersøkte forholdene på et tokt i 2014, og vurderer funnene som så interessante at de planlegger et nytt tokt til neste år.

– Ikke godt nok beskrevet

Strømforholdene i Førdefjorden er beskrevet i flere rapporter fra blant annet Det Norske Veritas GL (DNV GL), SINTEF og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA).

– Er ikke saken utredet godt nok allerede?

– Jeg har lest rapportene, men mener at metodene som er brukt ikke er gode nok til å avdekke fenomener som dette. Rapportene fokuserer på gjennomsnittsverdier, og ikke maksverdier. Det blir feil hvis målet er å finne ut hvilke krefter som kan påvirke deponiområdet, sier Gammelsrød.

Hvis du bygger hytte på fjellet, spør du ikke om gjennomsnittsvinden på stedet for å finne ut om du må bardunere eller ikke. Da er du interessert i hvilke vinder som kan oppstå, og hvordan du kan gardere deg mot dem.

Tor Gammelsrød

— Ikke vårt ansvar

NRK har spurt både DNV GL og SINTEF om de har vurdert mulighetene for at et hydraulisk sprang kan finnes i Førdefjorden:

DNV GL har ikke vurdert mulighetene for et hydraulisk sprang og påfølgende forstyrrelser i deponiområdet. Dette har vært opp til SINTEF som har stått for modellberegningene av strømforholdene i fjorden.

DNV GL

Men heller ikke SINTEF har vurdert fenomenet spesifikt:

Et hydraulisk sprang er en prosess som ikke er godt representert i modellen SINTEF har brukt. Samtidig mener vi at et eventuelt hydraulisk sprang neppe vil inntreffe ofte, og at det i så tilfelle vil ha minimal innvirkning på deponiområdet.

SINTEF

– Diskuterer gjerne med dem det gjelder

Ivar S. Fossum

Direktør i Nordic Mining Ivar S. Fossum.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

Ivar Fossum i Nordic Mining sier at han ikke ønsker å kommentere saken gjennom NRK.

— Hvis vi får en henvendelse fra dem som eventuelt har nye opplysninger, kan vi sette oss ned og diskutere dette med fagmiljøene. Jeg har ikke hørt om dette før du ringer meg nå, sier han.

Han legger til at Nordic Mining har ønsket å være åpne, og at alle rapporter som ligger til grunn for vedtaket er offentliggjort.

Vil vurdere nye opplysninger

Statssekretær Per-Willy Amundsen (FrP) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en epost til NRK at utslippstillatelsen i Førdefjorden er gitt på strenge villkår:

«Avgjørelsen er basert på grundige undersøkelser, omfattende kunnskapsinnhenting og råd fra ulike fagmilljøer.

Dersom det skulle komme helt nye opplysninger fra forskere så vil disse måtte bli underlagt grundige vurderinger fra ulike berørte fagmiljøer.»

I videoen nedenfor illustreres «hydraulisk sprang» i et laboratorieeksperiment.