Seier ja til omstridd gruvedrift i Naustdal

Regjeringa seier ja til Nordic Mining sine planer om rutilutvinning i Engebøfjellet i Naustdal. – Norge treng fleire bein å stå på, seier næringsminister Monica Mæland (H).

Ivar Fossum fra Nordic Mining orienterte i dag om planlagt rutilutvinning i Engebøfjellet i Naustdal ved Førdefjorden.

FIRE ÅR: Administrerande direktør i Nordic Mining, Ivar Fossum, seier dei vil trenge fire år med førebuingar før dei kan komme i produksjon med gruvedrifta i Engebøfjellet.

Dermed ser det ut til å gå mot eit endeleg punktum i saka som i fleire år har splitta det politiske miljø og innbyggjarane i Naustdal kommune.

Regjeringa har handsama planane, og i dag fall dei siste brikkene på plass.

– Engebøprosjektet skal hente ut verdifulle mineral, som brukast i alt frå tannkrem til måling og som metall i fly og sportsutstyr. Engebø vil medverke til auka aktivitet og nye arbeidsplassar, seier næringsminister Monica Mæland (H).

Ja til sjødeponi

Ivar Fossum

NØGD: Ivar Fossum i Nordic Mining er svært nøgd med at dei endeleg får lov til å starte arbeidet med å vinne ut rutil i Engebøfjellet.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

Moderniseringsdepartementet har i dag stadfesta reguleringsplanen, medan Klima- og miljødepartementet har gjeve løyve til eit svært omstridd sjødeponi i Førdefjorden.

Nordic Mining vil investere kring to milliardar kroner i det som er det største planlagde mineralprosjektet i Norge. Gruvedrifta kan bety 170 arbeidsplassar knytt til gruvedrifta, ytterlegare 300 arbeidsplassar lokalt i Sunnfjord, og Mæland viser i ei pressemelding til at den kan bety 500 arbeidsplassar på landsbasis.

Gruvemotstandarar i Vevring.

PROTESTERTE: Gruvemotstandarane viste tydeleg si haldning då dåverande miljøvernminister Erik Solheim (SV) vitja Vevring i 2011.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Det har vore ein lang veg å gå, så dette er ein stor dag. Vi er glad for at det endeleg blir sett punktum i saka, seier administrerande direktør i Nordic Mining, Ivar Fossum til NRK.

Oppstart om fire år

Verksemda har funne kring 250 millionar tonn rutilmalm i Engebøfjellet. Noric Mining har sidan 2007 eigd rettane til ressursane. Kommunestyra i Askvoll og Naustdal har godkjent planane.

– Det er mykje som skal gjerast no, og det vil ta kring fire år før vi kan starte opp, held Fossum fram.

Deponering av 140 millionar kubikkmeter restmasse i Førdefjorden har vore spesielt omstridd. Regjeringa presiserer at ein føresetnad til løyvet er at det marine miljøet må ivaretakast på ein tilfredsstillande måte.

Stiller strenge krav

Monica Mæland

SEIER JA: Næringsminister Monica Mæland (H) har velsigna Nordic Mining sine planar om gruvedrift i Naustdal.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Det blir stilt strenge krav til overvaking og dokumentasjon av utsleppa. Det er første gong det blir stilt krav i eit utsleppsløyve om å dokumentere at sjømaten er trygg.

– Engebøprosjektet er det største planlagde mineralprosjekt i Norge, seier Mæland.

– Skal Norge ha framtidas arbeidsplassar og velferd, må vi ha konkurransedyktige verksemder. Mineralnæringa kan vere ein motor for auka aktivitet og fleire arbeidsplassar i distrikta, legg næringsministeren til.

For JA-ordførar Jon Håkon Odd i Leikanger blei det dagen-derpå, etter at folket sa nei til storkommune i Sogn.
Konkurransetilsynet set foten ned for salet av éin ferjegigant til ein annan. Dei fryktar eit dyrare ferjetilbod om Torghatten får kjøpe opp Fjord1.
Bunadsekspert Bjørg Hovland meiner vi må vere meir opne for å ha ulik bunad, sjølv om den stammar frå same stad.