– Bruker mer tid med ungen enn vi har trodd

Aldri før har sjøfuglforskerne kommet så tett på familielivet til lundefuglene. NRKs kamera gir forskerne ny innsikt om livet i lundehulen.

Lundehule med unge og voksen lundefugl

LUDVIG: Deltakerne i nettpraten på nrk.no/piip har gitt den lille lundeungen navnet Ludvig. Ingen vet om det er en gutt, men her titter ungen i hvert fall frem.

Foto: NRK

Den lille fugleungen lager en svak pipelyd. Den ber om mat. Den tigger om mat. Så kommer en av foreldrene og dumper et lass småfisk foran den.

– Dette er ganske unikt, sier sjøfuglforsker Tone Kristin Reiertsen.

Den siste uken har forskningslederen på Hornøya, og alle andre, fått se en direktesending fra innsiden av en lundehule.

Studerer familielivet

Forsker Tone Reiertsen

Tone Kristin Reiertsen er forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Framsenteret og Seapop.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Vi kan nå se hvordan foreldrenes oppførsel virker på ungen, og motsatt. Vi ser på adferden. Vi kan se at maten legges frem foran ungen, men skjer det at den faktisk mates også?

Det er et av spørsmålene Tone Kristin Reiertsen håper å få svar på.

Vanligvis har forskerne to-tre korte besøk i en lundehule i løpet av en hekkesesong, og da blir ungen målt og veid. Men disse korte besøkene gir ingen informasjon om hvordan familien faktisk har det i jordhulen sin i fuglefjellet.

I lundekameraet får forskerne nå sett hvor mye mat lundeungen får, hvor ofte og om begge foreldrene bidrar. Dette er viktig for å forstå fuglenes hekkebiologi bedre.

– Det ser ut som om foreldrene bruker mer tid sammen med ungen enn det vi har trodd.

– Det er også artig å høre lyden. Den svake pipelyden er en måte å snakke til foreldrene på. Den lyden har jeg aldri hørt før. Ungen har en mer hissig lyd når vi forskere kommer og stikker armene våre inn i hulen, forteller Reiertsen.

Skremt av blått, blinkende lys?

Lundeforeldrene er kjempenysgjerrige på NRKs kamera og den lille lodne mikrofonen. De er stadig vekk fremme i hulen og studerer «lodotten» og stirrer inn i kameralinsen.

Det lille kameraet hadde i begynnelsen et lite blått, blinkende lys. Lyset er nå tapet over, i tilfelle det skulle forstyrre.

– Det kan ha vært forstyrrende. Lundene er vàr på forandringer, men også veldig nysgjerrig, sier Tone Kristin Reiertsen.

Det er vel én uke siden den første «hjemme hos»-reportasjen da vi fikk se den lille ungen:

En liten lundeunge viser seg frem og gjør fra seg foran åpent kamera.

VIDEO: Neimen, hva er det ungen gjør på stuegulvet?

– Jeg vet at mange har vært skeptisk til å montere kameraer i hulene, men dette viser at det går an å studere lundene på denne måten.

Nå vil Tone Kristin Reiertsen ta med seg erfaringene fra årets tv-sendte sommer. Kanskje kan forskerne bruke kameraer i noen flere av de 7800 lundehulene på Hornøya?