Den første isbjørn?

Isbjørnene ble 30 000 år eldre da dette kjevebeinet ble funnet. Nå er arten truet.

Isbjørn

Nytt funn viser at isbjørnen er eldre enn antatt. Men selv om den har overlevd varme perioder før er den truet av dagens klimaendringer.

Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

Kjevebein av isbjørn
Foto: Øystein Wiig/Naturhistorisk museum, UiO

Kanskje er det hele 130 000 år siden denne bjørnen jaktet etter mat på Svalbard.

På ei øy som seinere skulle bli kjent som Prins Karls Forland endte hun sine dager.


Det var mellomistid og kanskje var det vanskeligere for denne isbjørnen enn for dens forfedre å finne nok næringsrik føde.

Lite is betyr nemlig lite mat. Isbjørnen har gjort seg avhengig av å feite seg opp på selspekk.

Kanskje døde hun som isbjørn i dag kommer til å gjøre - på grunn av klimaendringer?

Ung art

- At det levde isbjørn på Svalbard på denne tiden tyder på at det sannsynligvis var is der, forteller professor Øystein Wiig ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

- Det er stor usikkerhet om hvordan mellomistiden var. Det finnes ingen klare bevis på at det har vært isfrie perioder i Arktis de siste 800.000 år, sier Wiig til NRK Natur.

Han er ekspert på isbjørner og skal nå undersøke DNAen i det unike beinet.

- Kjeven er veldig lik nålevende isbjørn. Dette er en ekstremt ung art.

Tidligere har man trodd at isbjørnen var maks 100 000 år gammel. Nå tyder genetiske funn på at isbjørnene er betraktelig eldre.

Faster i et halvt år

Det 23 cm lange kjevebeinet tilhørte altså den eldste isbjørnen vi kjenner til. Sammen med en gruppe fra Universitetssenteret på Svalbard fant professor Ólafur Ingólfsson kjeven helt vest på Svalbard, skriver BBC News .

Isbjørnene er ekstremt avhengig av stor tillgang på energirik mat om våren som den kan tære på hele vinteren.

Isbjørn

I dag trues isbjørnene av klimaendringer.

Foto: JONATHAN HAYWARD / AP


- De har utviklet seg til et liv på isen og til å leve av sel. Gravide binner kan gå i hi tidlig på høsten og faster i 6-8 måneder. De føder unger ved nyttår og ammer de uten selv å
spise før ut på våren, sier Wiig.


Mindre is betyr mindre sel. Og er det lite mat tilgjengelig blir ikke binna så smellfeit som hun bør. Dermed minker også sjansene for at ungene får nok melk til å overleve.

Truet av klimaendringer

- Vi tror at selv om isbjørnen overlevde forrige istid betyr ikke det at den ikke er truet nå, sier Wiig.

Han frykter at to tredeler av bestanden er borte om 50-100 år. Kanskje kan de majestetiske hvite bjørnene forsvinne for alltid.


I dag er det mellom 20- og 25 000 isbjørn. Omtrent 3000 av disse lever på Svalbard og i Barentshavet.

ALT OM: Isbjørn