– Økosystemer kan kollapse

En tredel av de kjente artene på kloden er truet.

Den årlige rødlista som ble langt fram denne uka er dyster lesning. Målet om å stoppe utryddelsen av arter innen 2010 blir ikke nådd.

Av de 47 677 artene på rødlista er hele 17 291 kritisk truet, viser rapporten fra International Union for Conservation of Nature .

Frykter at økosystemer kan kollapse

Listen over arter har blitt lengre i år. Og når flere arter står på listen truer det mer enn bare artene.

– Vi har gått fra å bekymre oss for relativt små antall sterkt truede arter til å frykte kollaps av hele økosystemer, sier professor Jonathan Baillie ved Zoological Society of London til BBC .

Også i Norge er en rekke arter truet. Se faktaboks til høyre. En revidert rødliste for artene i Norge kommer i 2010.

LES MER: Én av hundre dverggjess igjen | Fjellrev fra fangenskap til frihet | Sel på tynn is i Arktis

Deler av naturen er truet

  • Én femtdel av verdens kjente pattedyrarter er truet
  • Én tredel av klodens amfibier og reptiler kan forsvinne
  • Mer enn to tredeler av planteartene kan bli utryddet
  • Mer enn én tredel av ferskvannsfiskene trues
  • Én femtdel av fugleartene er klassifisert som truet

– Toppen av isfjellet

– Disse resultatene er bare toppen av isfjellet, sier Craig Hilton-Taylor ved IUCN til The Times .

Forskerne har langt fra oversikt over artene i verden. Ukjente arter oppdages stadig, men mange av dem er også truet.

– Vi har bare greid å vurdere 47 663 arter så langt. Det er mange millioner der ute som kan være under alvorlig trussel.

– Vern virker

IUCN utfordrer politikere og folk over hele kloden til å gjøre det de kan for å ta vare på naturområder og truede arter.

– Vi vet av erfaring at vern og bevaring virker. Vi må ikke vente til det er for seint, men starte å redde artene våre nå, sier Hilton-Taylor.