Én av hundre dverggjess igjen

Internasjonal samarbeid skal redde en av verdens mest truede trekkfugler.

Video nsps_upload_2009_10_12_18_50_41_3762.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: Landets eneste dverggåsflokk skal få hjelp fra mennesker for å bli flere. Trykk på bildet for å se video.

For hundre år siden var ikke dverggjess et uvanlig syn i Norge. Nå er 99 prosent av bestanden er utryddet. Bare én prosent er igjen sammenlignet med den gang, skriver Forskning.no .

Samarbeid med land som Russland, Kasakhstan og Ukraina er nødvendig for å hindre at den norske bestanden av dverggås blir helt utryddet, mener Direktoratet for naturforvaltning

De ønsker at et internasjonalt samarbeid skal hindre jakt på dverggås langs trekkruten fra Finnmark til Hellas.

15-20 par igjen

Dverggås omtales som Norges mest truede fugl. Den har også status som globalt truet. Dverggåsa ligner på grågås, men er betydelig mindre.

Ifølge en rapport fra Norsk ornitologisk forening var det i 2008 bare 15-20 hekkepar i Norge, de fleste innenfor et begrenset område på Finnmarksvidda.

Internasjonalt samarbeid for å redde dverggåsa

Tidligere var dverggås en vanlig fugl i fjellområdene nordover fra Trøndelag og Jämtland. Nå er det bare Norge og Russland som har sikre hekkebestander av dverggås.

Den fennoskandiske bestanden, som fortsatt har hekkeplasser i Finnmark, hekket tidligere også i Finland, Sverige og på Kolahalvøya.

Behovet for internasjonalt samarbeid for å redde bestanden har sammenhengmed at fugler som hekker i Finnmark, overvintrer i Hellas.

Jakt største trussel

Trekkruten går over Finland, Estland, Russland, Kasakhstan, Ungarn og Ukraina. Jakt anses å være en av de største truslene mot arten.

Målet i handlingsplanen er i de nærmeste fem år å stanse nedgangen i bestanden og i neste omgang bygge opp bestanden til minimum 1.000 individer.

Vil hindre feilskyting

I Norge er det allerede satt i verk visse tiltak. For å hindre feilskyting er det forbud mot jakt på grågås i indre deler av Finnmark. Det er også forbud mot jakt på kortnebbgås i Finnmark.

DN ønsker også at jakt jakt på andre andefugler forbys i indre deler av Porsangerfjorden i mellom 20. august og 15. september.

DN skriver at vårjakt som skaper konflikt med dverggås, bør opphøre.