Sel på tynn is i Arktis

Livsviktig drivis smelter under luffene på selene.

Video nsps_upload_2009_10_27_13_55_57_4825.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: En storkobbe sliter med å finne et holdbart isflak å hvile på våren 2007 på Svalbard. Klippet er fra dokumentaren «På tynn is».

Store mengder sel har forsvunnet fra områder i Arktis. Klimaendringene kan være årsaken.

Massedød blant ungene til grønlandsselen er observert flere år både i Canada og i Østisen.

Avhengig av is

Også for arten klapmyss har det vært drastisk nedgang i bestanden i viktige områder.

– Grønlandsselen og klappmyssen er sårbare for endringer i isdekket. Temperaturstigningen i Arktis kan allerede ha ført til problemer for de to artene, sier forsker Tore Haug i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider .

Selene er avhengig av drivis for å føde unger, felle pelsen og hente krefter etter lange vandringer på jakt etter mat.

Artikkelen forsetter under bildet.

Grønlandssel

GRØNLANDSSEL: I Østisen er det bare halvparten så mange grønlandssel som for få år siden.

Foto: JOE RAEDLE / AFP

Halvert bestand på få år

Situasjonen for de to selartene har forandret seg mye de siste årene:

  • Grønlandssel: I Østisen er bestanden redusert fra to til én million individer siden 2003.
  • Klappmyss: Bestanden i Vesterisen er på knappe 80 000 individer. Det er 10-15 prosent av bestanden for 60 år siden.

– En kan ikke se bort i fra at problemene til selene kan ha sammenheng med reduksjon i isdekket. Mindre drivis kombinert med færre og tynnere drivisflak forringer kvaliteten på yngleområdene, sier Haug ved Havforskningsinstituttet.

Sel på flyttefot?

Selene kan møte mange ulike problemer som følge av mindre is i Arktis:

  • Det er oppdaget nye yngleområder for sel på Grønland. Forskerne mistenker derfor at mangelen på drivis gjør at selen flytter på seg.
  • Med høyere temperatur i havet kan selens kosthold være truet. I så fall kan det føre til at grønlandsselen får mindre fett enn den trenger.
  • Mindre is gjør også selen til et lettere bytte for andre rovdyr. Isbjørnen og spekkhoggeren kan få det enklere i sin jakt.

Selen er øverst i næringskjeden i havene i Arktis. Tore Haug frykter at problemene de to selartene har kan være et tegn på at økosystemene de er en del av er i ulage.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.