Hopp til innhold

Rederne sier nei til oljeboring

Regjeringen og Arbeiderpartiet gambler med en av verdens beste fiskeressurser, hevder fiskebåtrederne.

Aker tråler Doggi

Fiskebåtrederene varslet kamp mot Arbeiderpartiet. Frykter fiskeri må vike for olje.

Foto: Aker Seafoods

–Arbeiderpartiet vil spille hasard med fiskeresursene, reint hav og norsk turisme. Det sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes organisasjon, Fiskebåt.

Fiskebåt representerer den norske havfiskeflåten. Hvert år tar de opp verdier for 8–9 milliarder kroner fra Norskehavet.

Les: Varsler kamp mot Aps oljeplaner

Les: Ap åpner for olje i Lofoten

Les: En klar prioritering av olje fremfor fisk

Audun Maråk
Foto: Fiskebåt

Fiskebåtrederne reagerer kraftig på at regjeringen vil åpne for olje- og gassleting i Barentshavet. De er også skeptiske til at Arbeiderpartiet nå ønsker å starte oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Nordland.

–Dette er områder som ikke bør åpnes for oljeaktivitet. Både Barentshavet og områdene i Nord-Norge er helt sentrale for gyting av en rekke viktige fiskeslag. Vi har en av verdens største fiskeressurser i disse områdene, og oljeleting vil sette disse i fare, sier Maråk.

Motstanderne må samle seg

Troms II

Troms 2 er et av områdene Arbeiderpartiet nå vil lete etter olje og gass i. Fiskebåtrederne maner til felles kamp mot planene.

Fiskebåtrederne er innstilt på å kjempe hard mot Arbeiderpartiet og regjeringens planer om økt oljeaktivitet i nordområdene.

–Vi skal arbeide hard mot dette. Havforskningsinstituttet har advart mot oljeaktivitet i disse områdene. Vi håper at våre innsigelser blir hørt. Våre innsigelser bygger på resultatene som Havforskningsinstituttet har gitt.

Også Bellona, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom raser mot Arbeiderpartiets snuoperasjon om olje i nord.

– Er det en samlet motstand, og den er tilstrekkelig faglig begrunnet, legger vi til grunn at regjeringen vil ta hensyn til fiskeriinteressene. Vi håper inderlig at de ikke overkjører fiskerinæringen, slik vi har opplevd gang på gang i Nordsjøen, sier Maråk.

Fiskebåtrederne hevder at Nordområdene representerer enorme verdier for Norge i fremtiden.

– Vi kan hente ut mer og mer verdier av fiskeresursene våre. Den fremtidige potensielle verdiskapingen i disse havområdene er betydelige. Derfor er vi skeptiske til at Arbeiderpartiet nå åpner døren for oljevirksomhet i disse sårbare områdene, sier Maråk.