Nå skal det ryddes krattskog

34 prosjekt i Møre og Romsdal har fått fem millioner kroner til å rydde kratt og skog for å bedre utsikten.

Fjørtoft

Et vanlig syn på Fjørtofta. Huset er omkransa av høye sitkagraner som sperrer all utsikt.

Foto: Terje Reite / NRK

– Pengene skal gå til å rydde skog og kratt for at kulturlandskapet skal bli synlig igjen. Denne gangen handler det ikke som mye om fjord og fjell, men utmarksområder og kulturlandskap, sier fylkesskogmester Åsmund Asper.

Fylkesskogmester Åsmund Asper.

Fylkesskogmester Åsmund Asper

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det er Landbruks- og matdepartementet som har satt i gang et prøveprosjekt i tre fylker. Til sammen 20 millioner kroner er satt av til såkalt utsiktsrydding. Møre og Romsdal har fått fem millioner kroner til fordeling.

– Det har vært veldig god respons på dette. Vi var usikre på hvor mange søknader som skulle komme. totalt fikk vi 44 søknader som søkte om til sammen åtte millioner kroner, sier Asper.

Han mener dette viser at det både er vilje og ønske til å fjerne skog som fører til at både utsikten fra veier, turstier, utsiktspunkt og kulturlandskap.

– Et av vilkårene er at ryddingen er av særlig verdifull karakter for turistnæring og landbruk. Målet er at ryddingen skal føre til økt utsikt til kulturlandskap, og de som søker må også ha en plan for hvordan de skal hindre gjengroing på sikt, sier Asper.

Les også: Flåtten har kommet for å bli

Les også: Frykter Norge vil gro igjen

Les også: Se hvordan Norge har endret seg over 100 år

Betinget optimisme på Fjørtofta

Aud Davik

Aud Davik er opptatt av brannfaren og at ho har mista utsikten. Store tre i nærheten av både lavspent og høyspentlinjer var det første ho reagerte på.

Foto: Terje Reite / NRK

Befolkningen på Fjørtoft i Haram kommune kjemper en hard kamp mot gjengroing. For 50 år siden var det knapt vegetasjon her. Men nå er sitkagran i ferd med å kvele øya., 7000 trær må fjernes.

Les også: SITKAGRANA KVELER ØYA VÅR

Aud Davik og hennes naboer har fått til sammen 500.000 kroner til å rydde granskog. Men likevel er de bare middels fornøyd med skogbrukssjefens avgjørelse.

– Vi er glad for at vi blir trodd på at vi har et stort problem på øya, og at skogbrukssjefen vil gi oss penger. Men skulle gjerne stått friere til å bruke de slik vi mener er best for øya, sier Aud Davik.

På Fjørtofta har flere grunneiere startet en egen forening som arbeider med å kvitte seg med krattskog og sitkagrana.

krattskog
Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Vi ønsker nå å gå inn i en dialog med fylkeskommunen om hvordan vi kan bruke de midlene vi har fått tildelt. Vi ønsker at selskapet Energihogst skal kommer til Fjørtofta å hogge 5000 tre. Dersom vi får benytte midlene som er tildelt til å betale Energihogst, kan vi få løst problemet. Skal vi følge alle forutsetninger i tildeling, må vi leie et privat firma. Da får vi fjernet ca. 1500 tre, sier Davik.