Flåtten har kommet for å bli

Flåtten er en landeplage som vi ikke blir kvitt. Hvis vi får varmere klima kan bestanden bli enda større enn den allerede er.

 En flått fotografert på Folkehelseinstituttet i Oslo

Flåtten holder til langs kysten, og den blir vi ikke kvitt.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

– Det har vært som normalt i sommer. Folkehelseinstituttet har vært land og strand på mange av stedene vi har samlet flått i en årrekke, og situasjonen er akkurat som den pleier. Det er alltid mye flått rundt omkring, forteller flåttekspert, Preben Ottesen, fra folkehelseinstituttet.

Varmere vintre og lengre sommere er ideelt for flåtten, og hvis det fortsetter i den retningen kan det bli en økt populasjon av arten.

– Hvis man får lengre sommere så vil den kanskje kunne krabbe lenger nord. Nå er det Brønnøysund som er det nordligste punktet for en større bestand for flått, men den finnes sporadisk videre nordover. Den vil også kunne trekke lenger innover i fjordene og landet. Så det er det som er langtidsprognosen, sier han.

Klima styrer ikke alt

– De kan få et større utbredningspotensiale, men klima alene regulerer ikke bestanden. De må ha mat, så bestanden av byttedyr vil ha noe å si. Gjengroing av landskapet er en fordel for flåtten, de liker en litt fuktig skyggefull skogbunn. Tidligere utmarksbeiter som gror igjen tar flåtten nytte av nå.

Det er observert flått så langt nord som i Finnmark, men Ottesen tror ikke flåtten vil etablere seg der med det første.

– Enkeltindivider kan komme lenger nordover, men faste bestander som formerer seg vil du ikke finne i Finnmark.

Det er mest flått på Sørlandskysten, men man finner også en god del av det i Trøndelag. Og i Brønnøysund i Nordland holder den nordligste bestanden til i Norge. Flåtten er et evig plage for dem som kommer over den, men eksperten mener den kanskje er litt for utsatt for negativitet.

– Flåtten får nok litt mer pepper enn den fortjener, sier han.

De minste som fester seg

– Lav vintertemperatur regner vi med kan ta knekken på flåtten. Men når vintrene blir mildere kan enkelttilfeller av flått utvikle seg til større bestander. De neste tiårene vil jeg tro at flåtten vil ekspandere også nord for Brønnøysund, sier Dag Dolmen, førsteamanuensis på NTNU Vitenskapsmuseet.

Flåttbestanden har holdt seg stabil de siste årene, men det er ganske mye av den på forskjellige steder.

Dag Dolmen

Dag Dolmen tror flåtten kan spre seg lenger nord hvis vi får mildere vintre.

Foto: Privat

– Det er ofte den minste flåtten, og ikke de voksne, som fester seg til folk og fe. De kan være så små som en millimeter eller to, og det kan være vanskelig å oppdage. Så er man ute i et terreng man vet det er mye flått, er det lurt å ta en grundig undersøkelse med speil både foran og bak.