Vil resirkulere skip for å holde folk i arbeid

Den maritime næringen langs norskekysten sliter. Nå vil de at staten skal bidra med penger, slik at skip som ligger i opplag kan bli sendt til gjenvinning.

Skip fra Island Offshore ligger i opplag i Ulsteinvik.

PROBLEM: Gamle skip langs kysten er et problem både for miljøet og næringen. Interesseorganisasjonen Maritimt Forum foreslår en ny resirkuleringsordning for å ordne opp.

Foto: Arne Flatin / NRK

Langs norskekysten ligger over 200 skip i opplag.

De har vært brukt av offshorenæringen, men etter oljekrisen i 2014 har etterspørselen blitt stadig mindre.

Etter et år med pandemi har situasjonen forverret seg.

– Utsiktene frem mot 2022 er dystre, sier Arnfinn Ingjerd. Han leder interesseorganisasjonen Maritim Forum Nordvest.

Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest

ANSVAR: – Norge må ta ansvar for skipenes livsløp, sier Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum.

Foto: Arne Flatin / NRK

Vil sikre arbeidsplasser

Organisasjonen foreslår et resirkuleringsfond for å hjelpe næringen.

Gjenvinning av 81 overflødige skip vil gi en verdiskapning på 2,3 milliarder kroner, og om lag 1700 årsverk ved norske skipsverft, viser beregninger analysebyrået Menon har gjort for Maritim Forum.

Slik vil fondet holde folk i arbeid, og bidra til å løse det økende miljøproblemet med utrangerte skip.

Næringen er positiv

Representanter for bransjen sier forslaget vil gi vekst i ei tøff tid.

– Vi kommer ikke videre med den maritime næringen med så mye tonnasje i opplag. Verken på teknologi eller fornybart, for rederiene tjener ikke penger, sier styreleder Hans Jørgen Fedog i Green Yard Kleven AS, som jobber med resirkulering av skip.

Stig Remøy i rederiet Olympic i Herøy på Sunnmøre kaller det en vinn-vinn-situasjon.

– Det vil gi næringen en ny start, med økt aktivitet og arbeidsplasser.

Det eneste som mangler er penger.

Vil ha penger fra staten

Maritimt Forum ønsker en midlertidig statlig finansiering av fondet.

– I forslaget ligger det milliarder fra staten. De vil gi med den ene hånda, men mest sannsynlig gå i null, sier Ingjerd.

Fra før har regjeringen innført en kondemneringsordning, som Stortinget i fjor vedtok å omfatte offshoreskip. Tilskuddet er imidlertid for lavt til at ordningen sikrer gjenvinning av skip bygd etter år 2000, skriver Maritim Forum i en pressemelding.

Det nye fondet skal rettes mot skip bygd mellom 2000 og 2010.

– En utfordring er at dette er skip som har betydelig gjeld. Det er kostbare skip, og det vil også være selvfølgelig ganske kostbart å komme ut på markedet, sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H).

Han sier de fikk presentert dette forslaget for noen dagen siden, og at de derfor må gå gjennom forslaget før de kan se om næringen vil gå i pluss.

– Vi får se dette forslaget opp mot det vi jobber med i departementet, sier han.

For næringsdepartementet har kommet langt i å utrede en kondemneringsordning som en oppfølging på Stortingets budsjettforlik, sier Lunde.

Lars Andreas Lunde

KOSTBART: Statssekretær i Lars Andreas Lunde (H) i Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet sier det haster å få på plass en kondemneringsordning.

Foto: Lise Åserud / NTB

Frp er positive til et resirkuleringsfond og mener det er et spennende forslag.

– Nå nærmer vi oss behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, og jeg vil ta dette med inn i disse prosessene. Vi kan sikre mange arbeidsplasser med dette fondet. Næringen er hardt prøvet etter et år med pandemi, da må vi politikere tilrettelegge for at skaden blir minst mulig, sier Frps næringspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad.

Trenger grønn omstilling

Eldre skip i opplag har vært et problem i flere år.

– Norge som en maritim stormakt må ta ansvar for skipene gjennom hele livsløpet. Vi kan ikke bare drifte og levere utstyr. Vi må også ta pensjonisttida, sier Ingjerd i Maritimt Forum.

Organisasjonen mener det er viktig for både miljøet og verftenes fremtid at de får hjelp gjennom krisa de nå står i.

– Vi trenger både verftene og offshorerederiene for å dra nytte av mulighetene i en grønn maritim fremtid. De er en sentral del av en fremtidsindustri, og en plattform for grønn omstilling mot havvind og grønne maritime fremdriftsteknologier, sier Ingjerd.

Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum, Stig Remøy i Olympic Subsea, Hans Jørgen Fedog i Green Yard AS

VIL RESIRKULERE: Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest, Stig Remøy i Olympic og Hans Jørgen Fedog i Green Yard vil resirkulere skip som ligger i opplag.

Foto: Arne Flatin / NRK