Hopp til innhold

Mener politiet har for dårlig kontroll på droner

Politiet har liten kontroll over ulovlig droneflyging her i landet, mener profesjonelle i bransjen. Etaten selv klarer ikke å legge frem en oversikt over antall saker.

Anders Martinsen i Kristiansand, viser NRK en av de mindre dronetypene som mange nordmenn nå har skaffet seg.

Den flygende dingsen løfter seg raskt over hodene våre og fremstår ganske ufarlig.

Men den kan utgjøre en stor risiko ved feil bruk, mener Martinsen.

– Rotorene er som små roterende barberblad. De kan skade folk stygt i ansiktet og på hendene.

Før han styrer dronen opp i lufta, sjekker han derfor værforholdene og at det ikke er folk i området der han skal fly.

Dronen går fra side til side ytterst ved kaikanten i Kristiansand.

I tillegg til navigere droner er Martinsen administrerende direktør i UAS Norway. Det er bransjeorganisasjonen for profesjonelle droneførere.

Droneflyging på Tangen, Kristiansand. Anders Martinsen som er administrerende direktør i CEO. Bransjeorganisasjonen for profesjonelle droneførere.

Anders Martinsen i bransjeorganisasjonen, UAS Norway, frykter flere ulykker pga. av manglende kontroll med droneflyging.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Der jobber han aktivt for å få bedret kontrollen med de flygende farkostene for både proffer og amatører.

– Det blir stadig flere som får seg droner. Nå flyr det tusenvis av slike fritt rundt uten noen særlig sjanse for å bli kontrollert av politiet.

Han mener luftfartsmyndighetene har en relativ god kontroll på droneflyging rundt flyplassene. Men ellers er ofte fritt vilt, sier han.

– Det skaper stadig farlige situasjoner. Det kan også ødelegge for annen droneflyging som er til nytte i samfunnet.

– Politiet mangler rutiner

Det er svært detaljerte regler man må sette seg inn i for å fly lovlig.

Og folk som ønsker dette må også registrere seg hos Luftfartstilsynet. Nesten 24 000 dronebrukere har gjort det i år.

Det er politiet som skal kontrollere all flygning som skjer utenfor flyplassene. Men kritikerne mener dette skjer i svært liten grad.

– Etaten har ingen gode rutiner på dette området. Vi har lenge prøvd å finne eksempler på kontroller fra politiets side. Vi har ikke funnet dette, sier Martinsen.

Droneflyging på Tangen, Kristiansand. Anders Martinsen som er administrerende direktør i CEO. Bransjeorganisasjonen for profesjonelle droneførere.

Rotorene på selv små droner er knivskarpe og kan skade folk stygt ved feil bruk, forteller Martinsen.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

I nærheten av flyplassene er situasjonen en helt annen. Her har Avinor ansvaret og bruker et avansert detektorsystem. Dette skal avdekke droneflygning innen en radius på 5 km.

Politiet bruker bare unntaksvis det samme systemet for resten av landet.

Stabssjef i Agder politidistrikt Vidar Arnesen innrømmer at det er krevende å håndheve dette. Og han sier det derfor ikke er høyt prioritert.

– Vi har ikke elektronisk utstyr som kan finne droner og piloter. Det er derfor en krevende oppgave.

Arnesen bekrefter at det er svært få saker politiet har etterforsket i Agder. Men noen få unntak.

– Under Arendalsuka ble tre droneførere bøtelagte. Da hadde politiet utstyr på plass som gjorde det mulig å lokalisere dronene og pilotene.

Ikke oversikt

NRK har flere ganger bedt Politidirektoratet (POD), om en nasjonal oversikt over antall anmeldelser og reaksjoner på ulovlig flygning.

Men utover 55 tilfeller som ble meldt inn fra Avinor og fra flyplassene, så langt i år, har politiet ingen tall å gi ut på saker som kommer fra egne rekker.

POD mener det ikke er grunnlag for å mene noe om hvor stor andel av den ulovlige droneflyvningen som anmeldes.

– Det er anslagsvis 500 000 droner i Norge, de aller fleste til fritidsbruk. Det er ikke mulig å ha oversikt over ulovlig droneflyvning.

John-Magnus Løkenflaen, seksjonssjef i Politidirektoratet(POD)

Løkenflaen bekrefter at det trolig finnes mye ulovlig flygning som ikke vises i kriminalstatistikken.

John-Magnus Løkenflaen

Seksjonssjef i POD, John-Magnus Løkenflaen, har ingen sikre tall å gi NRK over hvor mye politiet kontrollerer og bøtelegger ulovlig droneflyging.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen

– Farlig på Trolltunga

At droner på feil sted til feil tid kan være et problem kan daglig leder for Trolltunga AS, Åse Marie Evjen i Ullensvang fortelle om.

– Det er en del uvettig bruk av droner på Trolltunga som bekymrer oss, forteller hun.

Trolltunga

De ansvarlige på Trolltunga frykter at folk skal bli distraherte av droner og falle utfor kanten, 700 meter over Ringedalsvatnet.

Foto: Tale Hauso / NRK

Problemet er ifølge Evjen at det flys droner på turistattraksjonen når det er mange folk utpå tunga. 700 meter over Ringedalsvatnet.

– Vi er aller mest redde for er at turister skal falle utfor kanten når de ser etter droner eller blir distraherte av disse. Vi ser at det også flys lavt over hodene på folk.

Evjen ønsker et forbud mot flygning i området når det er mye folk der. Og hun mener reglene må forenkles og kommuniseres bedre.

Åse Marie Evjen, Trolltunga AS

Åse Marie Evjen i Trolltunga AS frykter ulykker pga. av nærgående droner på Trolltunga i Hardanger.

Foto: Tale Hauso / NRK

Rammer politi og brannvesen

Også politiet og brannvesenet merker utfordringer med private droner som flyr uten tillatelse. Etatene bruker selv dette verktøyet ved branner, ulykker, leteaksjoner og over åsteder.

Vidar Arnesen i Agder-politiet sier de har flere eksempler.

– Vi har hatt noen uheldige tilfeller der private har brukt droner under pågående aksjoner, uten tillatelse.

Vidar Arnesen

Vidar Arnesen i Agder-politiet bekrefter at det er snakk om få saker som er anmeldt og etterforsket i landsdelen.

Foto: Espen Bierud / NRK

Disse kommer fort i konflikt med politiets egne droner. Og det er også krevende hvis man f.eks. skal ha ned ambulansehelikopter der.

Han sier politiet har kontaktet de ansvarlige for denne droneflygningen. Men det er ikke gitt bøter.

Også brannvesenet i Kristiansand har opplevd privat droneflygning over brannområder. Blant annet under en brann i flere rekkehus på Hellemyr i juli.

– Vi er i en tidlig fase med bruk av droner i brannvesenet her. Men vi frykter at dette kan bli en større utfordring fremover. Det sier leder ved beredskapsavdelingen, Vidar Ekse.

NRK erfarer at det også skal ha blitt flydd tyngre droner rett over publikum under Palmesus-festivalen i samme by i 2022. Politiet kan ikke bekrefte dette.

Palmesus

Det skal ha blitt flydd droner rett over tusenvis av publikummere under Palmesus i 2022.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / nrk

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,99 kr
Dyrest kl. 17 3,91 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %