Geologer vet hvor «Mannen» vil rase

Nye målinger viser at bevegelsene i fjellpartiet «Mannen» har nesten doblet seg de siste ukene. De vet ikke når raset kommer, men har regnet seg frem til hvor steinspranget vil gå.

Raset frå fjellet "Mannen" kjem ikkje til å treffe bustadhus eller veg. Det stadfestar ferske utrekningar frå italienske ekspertar. Leiinga ved Åknes Tafjord beredskapssenter ba om karlegginga fordi rørslene i det ustabile fjellpariet i Romsdalen har auka sidan slutten av september.

SJÅ TV-SAK: Fjellpartiet som kan rase ut av fjellet «Mannen» ligger rett under snøflekken oppe til høyre i bildet.

I dette området vil Mannen rase

Denne modellen viser hvor steinblokkene vil havne i det mest ekstreme tilfellet. Fargekodene indikerer hvor steinene vil rase.

Foto: Åknes Tafjord Beredskap IKS

Geologene har siden forrige fredag overvåket «Mannen» med falkeblikk. Hver eneste millimeterbevegelse er dokumentert.

40.000 kubikk kan rase

Det er fortsatt en reell sjanse for at 4000 lastebillass med stein kan rase ut innen kort tid. Nå håper geologene å finne ut når og hvor raset vil komme.

– Vi kan ikke si noe mer om når fjellpartiet vil rase. Siden september har bevegelsene blitt mye større, men de har også jevnet seg ut, forteller geolog Lars Harald Blikra.

Han sier at de ikke klarer å forutse når skredet vil gå før de ser større bevegelser for hver dag som går.

Her vil det rase

Lars Harald Blikra

Lars Harald Blikra er en av geologene som overvåker fjellpartiet som kan rase.

Foto: Remi Sagen / NRK

Blikra jobber ved Åknes Tafjord Beredskap IKS som overvåker fjellet, og de har sammen med et universitet i Milano utviklet en modell som viser hvor steinmassene vil rase.

Ifølge Blikra er denne modellen i internasjonal klasse.

– Denne modellen kan utløse steinblokkene for å se hvor de kommer til å havne.

Blåfargen i modellen viser hvor størsteparten av raset vil gå. Selv om dette viser det mest ekstreme utfallet er det lang avstand til befolkning, veier og jernbane.

Befolkningen er trygg

Geologen forteller at de har en god avgrensing og gode data på det området som er i bevegelse.

– Vi har også målt om steinmassene kan utløse et større skred på vei ned, men vi tror ikke at det vil skje. Konklusjonen er den samme som tidligere; raset vil ikke nå bebyggelse eller jernbane.

Artikkelen fortsetter under videoen ...

«Mannen» generert i 3D av flybilder.

Kartverket har generert denne 3D-modellen av fjellet «Mannen» ut fra flybilder fra Møre Fjell.

Målt bevegelse i september

Bevegelser i fjellet Mannen i Romsdal

Dette bildet viser hvor det er mest bevegelse i fjellet. Rødt er stabilt, blått er bevegelse nedover og det ustabile området er gult.

Foto: Geolog Lene Kristensen

De første radarmålingene fra området ovenfor Lyngheim ble gjort mellom 17. og 25. september og viste en bevegelse på 0,5 mm til opp i 2,5 mm per døgn.

Bevegelsene som førte til varsel forrige fredag var 8 mm på en uke, mens de nye viser altså over fire ganger så mye – rundt 30 mm, eller 3 cm, hver uke siden forrige måling.

Fortsetter med samme overvåkning

Geologene vil fortsette med å følge med så godt som mulig på hele fjellet, slik at de er sikre på hvordan utviklingen er.

– Vi vil følge med så godt som mulig både på det området som er i bevegelse og hele det ytterste fjellpartiet, sier Blikra.