NRK Meny
Normal

Byfogden hedret med Moldes minste gate

Et svært beskjedent plassert gateskilt under en baldakin – Byfogd Motzfeldts gate i Molde – og det er nesten eneste spor etter herr byfogd og sorenskriver Fredrik Motzfeldt – eidsvollsmannen.

Ola Gjendem i Byfogd Motzfeldts gate

Byfogd Motzfeldts gate, som byhistoriker Ola Gjendem viser oss, er kanskje Moldes minste gatestubb.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Den 50 – 60 meter lange gatestubben ligger rett nedenfor Hotel Nobel i Molde og møter den litt lengre bakken som har fått navn etter en annen eidsvollsmann fra Romsdals amt – Amtmann Kroghs gate.

-Jeg tror det er en sammenheng, sier byhistoriker Ola Gjendem. Her er to eidsvollsmenn fra området som har fått hver sin gate, og de ligger opp mot hverandre. Ammann Krogh møtte på Riksforsamlinga i 1814 for Romsdals amt. Byfogd Motzfeldt var valgt av borgerne i Molde by.

Fredrik Motzfeldt kom fra Skaun i Trøndelag der han ble født i 1779. Der hadde foreldrene hans kjøpt en gard som de drev noen år, men Fredrik flytta til Trondheim og gikk på Katedralskolen der, før han dro til København og utdanna seg som jurist med karakteren laud.

Ble byfogd i Molde

Fredrik Motzfeldt

Frederik Motzfeldt med Dannebrogordenen, tegnet av Christian Olsen. Tilhører Oslo Museum.

Foto: Christian Olsen tegner

I 1806 ble han byfogd i Molde, samtidig som han ble konstituert som sorenskriver i Romsdal i to perioder.


-Dette var en periode med nødsår både i Molde og i hele landet på grunn av blokade fra England, sier Ola Gjendem. Byfogden fikk mange oppgaver på grunn av dette, blant anna tok han initiativ til et kornlager for å sikre nødrasjonering til befolkninga.

Molde Borgervæpning

Dessuten var han aktiv i å opprette borgervæpninga. Den store pådriveren var Lars Dahl, men det rent formelle måtte byfogden ta seg av. Motzfeldt måtte søke Trondheim om å få kanoner, gevær og sjøl tok han også på seg oppgava som lagfører for ett av kanonlaga.

Ute i Europa herja Napoleons krigene og det var allianser som vi ikke hadde sett før – Norge/Danmark var blitt alliert med Frankrike og så var det en allianse Sverige – England som førte til den blokaden som bidro til hungersnød her.
Borgervæpninga til herrene Dahl og Motzfeldt står bak var todelt – to kompani som retta seg mot en ytre fiende som hvis det kom engelske kaperskip inn. Det gjorde det ikke til Molde, men til Kristiansund der det var rette slag på havna.

Ola Gjendem og kanonene på Reknes

Kanonene på Reknes minner oss om Molde Borgervæpnig som byfogd Motzfeldt var aktiv med å etablere.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Den andre avdelinga av borgervæpninga skulle rette seg mot indre motstand i Molde. Det holdt på å skje og man fryktet opptøyer, og da tok byfogden grep. Han var aktiv i å etablere kornlager og fikk oppgava med og utposjonere tønner med nødkorn til befolkninga.


Giftet seg fint

Byfogd Motzfeldt gifta seg inn i de høyere lag i byen – med Anna Cecilie Gørvell fra den finske familien som slo seg ned i Molde på slutten av 1700-tallet. Familien hennes eide store deler av Reknesgården – nesten halve Molde. Slik ble Motzfeldt en del av en sosial lag som var veldig kontinentalt prega.
Familien Motzfeldt bodde i sentrum omtrent der Hotell Molde ligger i dag, men de ønsket sommersted - og valgte endel av Reknes som i dag heter Cecilienfryd oppkalt etter Anna Cecilie.

Moldes mann til Eidsvoll

11.mars 1814 ble byfogd Motzfeldt utpekt til byens representant til Riksforsamlinga på Eidsvoll. I referatet fra møtet heter det:


«Undertegnede Molde Byes Embedsmænd, Menighedsmænd, til lige med Dets Præst, tilstaae herved og bevidne: at Hr. Frederich Motzfeldt, Byefoged i Molde er af samtlige Stemmeberettigede valgt paa Molde byes Folks Vegne at møde ved Forsamlingen i Eidsvold udi Aggershuus Amt den 10de April 1814, for, saaledes som Hans Høyheds, Norges Regent, Prinds Christian Frederichs aabne Brev af 19de Februarii fastsætter, at deeltage i Bestemmelsen og Antagelsen af Kongeriget Norges Regieringsform».


Stille på Eidsvoll

Motzfeldt hørte til Selvstendighetspartiet, liksom amtmann Krogh fra Molde, mens den tredje utsendingen prost Jens Stub tilhørte Unionspartiet.
Lite tyder på at Motzfeldt var særlig aktiv på Eidsvoll. - Vi vet ikke om han åpna munnen i det hele tatt i forhandlingene, sier Ola Gjendem.
Få spor er ellers igjen etter Motzfeldt i Molde dag, men den lille gatestubben ligger der med navnet hans for den som oppdager det lille skiltet.