Hopp til innhold

Etablerer Norges første fabrikk for smittevernsutstyr

Spesialfabrikken i Sykkylven har en bestilling på 20 millioner munnbind. Bedriften skal gjøre Norge mer selvforsynt med smittevernutstyr.

Lars Einar Riksheim, styreleder i Smittevernproduksjon AS i fabrikkens lokaler.

Lars Einar Riksheim, er styreleder i det nystartede selskapet Smittevernproduksjon AS i Sykkylven.

Foto: Øyvind Sandnes

– Vi har vært altfor avhengig av Kina når det gjelder smittevern. Vi mener det betyr mye for sikkerheten i landet at vi får denne typen produksjon i Norge, sier Lars Einar Riksheim.

Han er styreleder i det nystartede selskapet Smittevernproduksjon AS.

I fabrikkens lokaler i Sykkylven på Sunnmøre river de plasten av de nyankomne maskinene og søker etter ansatte. For den første kontrakten er allerede klar: Fabrikken skal lage 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr, som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

Sikkerhet for Norge

Kontrakten med Smittevernutstyr AS er den første kontrakten Helse Sør-Øst RHF har inngått om norsk produksjon av munnbind til spesialisthelsetjenesten og kommunene.

– Ny norsk produksjon er viktig for å bidra til at norsk helsevesen har tilstrekkelig med smittevernutstyr nå og i fremtiden, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding.

Etter koronautbruddet har de vært på jakt etter norske produsenter av smittevernsutstyr, som et tillegg til det de importerer fra utlandet. I tillegg til den nye avtalen om innkjøp av munnbind har de også gjort innkjøpsavtaler med flere andre norske bedrifter om innkjøp av blant annet:

  • 600.000 engangs smittevernfrakker
  • 60.000 flergangs smittevernfrakker
  • 1,76 millioner visir/øyebeskyttelse
  • 200.000 operasjonsluer
  • Desinfeksjonsvæske, inntil 30.000 liter i døgnet

Fra stoler til smittevern

Sykkylvsbrua og Ekornes

Møbelindustrien i Sykkylven er hardt rammet av koronakrisen.

Foto: Odd Sørås / NRK

Industribygda Sykkylven, som er verdenskjent for sin møbelindustri, har mange permitterte og høye ledighetstall etter at koronakrisen kom. Den nye munnbindfabrikken er derfor et lyspunkt med sine mellom ti og femten ny arbeidsplasser.

Sammen med hjørnesteinsbedriften i bygda, Ekornes, bidrar Smittevernutstyr AS til at Sykkylven kommune blir storleverandør av smittevernutstyr til helsevesenet.

Ekornes produserer smittevernfrakker og sammen med Janusfabrikken i Bergen lager bedriften også gjenbrukbare munnbind for egne kunder.

– Vi har et nettverk og en kompetanse her i bygda som gjør oss veldig godt egna til å drive produksjoner, sier grûnder Lars Einar Riksheim.

Viktig med eksport

NHO er positive til at det etableres norske bedrifter for å dekke etterspørselen etter smittevern.

Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO mener muligheten for eksport er vesentlig for at norske smittevernsbedrifter skal lykkes i et langtidsperspektiv.

Foto: NHO

– Norske myndigheter signaliserer at de i mye større grad enn tidligere vil operere med større beredskapslagre for smittevernutstyr her hjemme. Dersom norske bedrifter etablerer konkurransedyktig produksjon av slikt utstyr er det bra, sier Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

Om dette er en bransje som har lovende utsikter også etter pandemien, har ikke NHO regnet på. Men Tveit mener det er viktig å huske på at det norske markedet er relativt lite.

– Dersom vi skal skape nye vekstnæringer av dette, vil eksport og tilgang til utenlandske markeder være viktig, sier hun.

Konkurransen fra Kina

At de er en liten fabrikken sammenlignet med mange av konkurrentene skremmer ikke Riksheim i Sykkylven.

– Vi kan kanskje ikke konkurrere med kinesiske fabrikker på pris, men vi har andre fortrinn, blant annet nærheten til markeder, miljøaspektet og ikke minst sikkerheten det gir å ha denne typen produksjon i Norge, sier gründeren.

I dette lokalet bygges det opp en fabrikk for produksjon av smittevernutstyr.

Det gjenstår en del før produksjonen er oppe og gå i den nystartede Sykkylvsbedriften.

Foto: Øyvind sandnes