NRK Meny
Normal

Alle flyplassane stengt

Folk som møter opp på flyplassane blir sende heim. Alle flyplassane, bortsett frå Gardermoen og Værnes, er stengt for trafikk etter vulkanutbrotet på Island i går.

Forvirring Vigra

Fleire passasjerar søkte til informasjonsskranken på Vigra for å få beskjed om kva dei skulle gjere torsdag morgon.

Foto: Torild Øvrelid

Askeskyer frå utbrotet har stengt luftrommet over heile Vestlandet, Nord-Noreg og delar av austlandet.Skyene er farlege for flytrafikken.

Vigra

Det er nesten heilt tomt for folk i avgangshallen på Vigra torsdag morgon.

Foto: Kathrine Tørlen
Vigra

Berre eit fåtal passasjerar er no på flyplassen på Vigra. Dei som kjem dit vert bedne om å reise heim.

Foto: Kathrine Tørlen
Vigra

På Vigra har ei rekkje passasjerar sett seg ned for å vente på beskjed om kva dei skal gjere.

Foto: Torild Øvrelid / NRK
Innstilt flytrafikk
Foto: Kathrine Tørlen
Her kommer asken fra vulkanutbruddet på Island

Her kjem aska med vindar frå vest. Satellittbilete frå Meteorologisk institutt.

Foto: Met.no

- Askeskyen frå Island har gjort det umogleg å opne luftrommet. Det er difor stengt og kjem til å vere det til verforholda tilseier at situasjonen blir endra, seier John Offenberg i Avinor ved Molde lufthamn Årø.

Minst 120.000 rammes av flystans

Stengt fleire timar

Offenberg seier til NRK at det kan gå fleire timar før flyplassane blir opna att.

- Det er tvilsamt at dei opnar i formiddag. No må alle som skal reise forhalde seg til flyselskapa sine. Det fins også informasjon på nettsidene til Avinor , seier Offenberg.

Avinor opplyser at seinare i dag kan heile den norske og nord-europeiske flytrafikken stoppe opp.

- Vulkansk aske er giftig for dyra

Problemene kan bli langvarige

Full stans på Moss lufthavn Rygge

Heile luftromet kan bli stengt

Det er askeskyen etter vulkanutbrotet på Island som er årsaka til at luftrommet er stengt. utbrotet sende ei sky med aske 11 kilometer opp i lufta. Skyen med aske har skapt store vanskar for flytrafikken både i Noreg og i andre land i Europa.

Luftrommet over Austlandet og frå Trondheim til Austlandet er framleis ope, ifølgje Avinor.

– Slik situasjonen ser ut no vurderer vi å stengje resten avluftroma, noko som i praksis betyr at all flytrafikk blir stansa, seier pressesjef i Avinor, Sindre Ånonsen til NRK.

Vulkanutbrudd Island

Aske frå dette vulkanutbrotet stengjer no dei fleste flyplassane i Noreg.

Vet du noe mer om situasjonen ? Send e-post til mr@nrk.no eller tips oss her: