NRK Meny
Normal

Adresseproblem setter liv i fare

Manglende adressering av boliger og bygninger skaper store problemer for nødetatene ved uttrykning. Daglig leder i AMK Sunnmøre Hans Joakim Riise, sier at problemer med å finne frem setter liv i fare.

Mottakinga ved Ålesund sjukehus

Ambulansen taper kostbare minutter på å lete frem til unøyaktige kartadresser.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Hans Joakim Riise

Hans Joakim Riise sier liv kan gå tapt når det ikke finnes nøyaktige adresser.

Foto: Privat

- Det er i de tilfellene det haster mye og det står om minutter at det blir forsinkelser viss vi ikke finner nøyaktige adresser. Når adressen ikke er å finne på et digitalt kart der vi til vanlig leter oss frem, så må vi snakke med innringer og prøve å finne frem til adressen på andre måter.

Det er oftest på landsbygda og i større tettsteder at nødetatene oftest sliter med å finne frem. Kritiske minutter kan gå tapt fordi bostedet eller byggningen mangler adresse.

I byene er det ofte nye boligfelt og gater som byr på de største utfordringene ved utrykning.

Utrykning med broddar

Mange unødvendige utrykninger

- Dagligdags problem

Vanskeligheter med å finne frem er hverdagskost sier Riise.

- Det er et dagligdags problem at vi har plunder med å finne adressen.

Statens kartverk kjører et landsdekkende prosjekt sammen med kommunene for å få alle boliger og bygninger over fra gårds- og bruksnummer til gate og veiadresse, for blant annet å gjøre det enklere for nødetatene.

Dette er noe som også er ønsket fra Stortingets side. Målet er at alle boliger og bygninger skal ha gate og veiadresse innen 2015.

Gateadresse (illustrasjon)

I enkelte bygdelag kan flere hundre hus ha samme adresse

Foto: Colourbox

Dette vil gjøre det langt enklere for nødeetaten sier fylkeskartsjef i Møre og Romsdal, Kari Aalvik Buset. Hun mener at utrykningsmannskapene vil kunne bruke adskillig mindre tid ved skikkelig adressering.

- Vi har i dag mange områder hvor det er flere hundre boliger som har akkurat samme adresse, og da skal du være lokalkjent for å finne frem. Men siden ambulansetjenesten etterhvert blir mindre og mindre lokal, så trenger vi et skikkelig kartverk for å frinne frem.