– Vi er tett på situasjonen i den maritime næringa

Næringsminister Monica Mæland sier regjeringen følger nøye med på situasjonen i den maritime næringa.

Monica Mæland

Flere aktører i den maritime næringa hadde nylig et møte med næringsminister Monica Mæland.

Foto: Frode Berg / NRK

Situasjonen har vært preget av nedgang knyttet til oljenedturen de siste årene.

Næringsministeren hadde nylig et møte med blant andre Stig Remøy som er direktør i Olympic Shipping i Herøy.

– Remøy var opptatt av å fortelle om situasjonen i selskapet og forholdene knyttet opp til den omstrukturering som nå skjer. Jeg var veldig tydelig på at vi ikke behandler enkeltsaker, og at vi er opptatt av at GIEK har de rammebetingelser og det mandatet de trenger for å håndtere en veldig vanskelig situasjon, sier næringsminister Monica Mæland.

Langsiktige rammebetingelser

Næringsministeren sier at hun har jevnlige møter med både aktørene i den maritime næringa og med Garantiinstituttet for eksportkreditt, GIEK, som gjør sine selvstendige vurderinger.

GIEK skal fremme norsk eksport og investeringer gjennom å stille langsiktige garantier på vegne av den norske stat.

– Vi skal ikke bare ha ad-hoc løsninger. Vi skal ha langsiktige rammebetingelser for denne næringen. Det trenger vi mer enn noensinne. Det er mitt håp at vi skal beholde de maritime klyngene vi har langs vestlandskysten, og som vil bli viktig for oss i årene som kommer, sier Monica Mæland.

Nettolønnsordningen

I løpet av tirsdagen har næringskomiteen på Stortinget hatt møte med GIEK. Samtidig har en forslag om å lovfeste nettolønnsordninga blityt vedtatt i Stortinget.

– Dette er kanskje den viktigste rammebetingelsene for at vi skal kunne konkurrere med andre lands sjøfolk. Vi har styrket ordningen og har i dag fått gjennom en lovfesting i Stortinget. Det er jeg veldig glad for, sier næringsministeren.