– Skulle gjerne tømt Smøla for mink

– Vi skulle gjerne tatt den siste minken på Smøla, sier Olav Inge Edvardsen i Statens naturoppsyn. De siste fire åra har han tatt 200 mink ut av Sør-Smøla landskapsvernområde.

Olav Inge Edvardsen i SNO

Olav Inge Edvardsen i Statens naturoppsyn har jakta den uønska minken på Smøla i fire år, og skulle gjerne tatt alle.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik/NRK

Edvardsen tror det er mulig å gjøre øykommunen fri for uønska mink, men det ville blitt dyrt.

Terner på Smøla

Ternene har nok med å finne mat, og skulle gjerne vært foruten den store trusselen minken er for dem i hekketida.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik/NRK

Tirsdag viste NRK TV-dokumentaren "Minkmannen og ternene" om kampen mot minken som er en konstant trussel mot sjøfuglene i hekketida. Minken har ingen naturlig plass i norsk fauna og ble innført til Norge for 90 år siden.

– Jeg er godt fornøyd med det vi har fått til. Vi trodde dette skulle vare inn i evigheten og at det ville strømme mink inn i området konstant, sier Edvardsen.

Dette har ikkje skjedd i den grad de fryktet.

– Om vi kunne skulle vi gjerne tatt et større område, men det ville kreve store ressurser.

Minken er en god svømmer. Hjelper det å fjerne minken i et avgrensa landskapsvernområde?

– Det er det ingen tvil om – det kan vi se. Men det vil komme ny mink til landskapsvernområdet før eller siden, dersom vi slapper av.

Mink på Smøla

Den uønska minken i norsk fauna, har vært effektivt fjernet i landskapsvernområdet på Smøla.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik/NRK

God kontroll

Edvardsen sier de har god kontroll på området.

Ja, og nå skal vi ut på en ny runde, og da får vi fasiten.

I løpet av april skal Statens naturoppsyn kontroller området med fem hunder og sette opp minkfeller som en barriere mot resten av Smøla.

Ingen vet hvor mange mink det er på Smøla, men det kan være flere hundre eller over tusen. Det er likevel færre enn for tjue - tretti år siden.

– Det vi ser er at oteren spiller mer og mer på lag med oss. Den hører naturlig hjemme i norsk natur og fortrenger minken, særlig der minken ikke har naturlige gjemmeplasser, seier Edvardsen.

Kjempedugnad

Olav Inge Edvardsen

Olav Inge Edvardsen ser gjerne en kjempedugnad mot minken

Foto: Per Jarle Heggdalsvik/NRK

For å fjerne minken fra Smøla, kreves en kjempedugnad. Edvardsen tror det er mulig å mobilisere, ikke minst ved hjelp av sosiale medier.

– Vi har tenkt tanken og jeg har diskutert det med Statens naturoppsyn. Ut fra det vi har erfart er det mulig. Det vil kreve ressurser, men da ville også naturen vært en helt annen.

Mink tatt på Smøla

De røde markeringene viser der de 200 minkene er tatt de siste fire åra i Sør-Smøla landskapsvernområde, men resten av Smøla er full av unønska mink.

Foto: NRK/illustrasjon