1650 får tilbud om sluttpakke i Rolls-Royce

Kommunikasjonsdirektør Annette Bonnevie Wollebæk sier tøffe tider for den maritime industrien gjør at alle i Rolls-Royce Marine får tilbud om sluttpakke.

Kommunikasjonsdirektør i Rolls-Royce Marine, Annette Bonnevie Wollebæk.

Kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i Rolls- Royce sier alle ansatte nå får tilbud om sluttpakker

Foto: Lena Høyberg / NRK

Flest på Sunnmøre

Det er 1650 ansatte i Mareinedisvisjonen i Norge, mange av disse jobber på Sunnmøre. De ansatte fikk mandag morgen e-post med tilbudet. Fristen for å svare er satt til 12. februar. Størrelsen på sluttpakkene vil variere ut fra hvor lenge folk har arbeidet i konsernet og alder.

Vet ikke hvor mange

Rolls-Royce Hjørungavåg

Rolls-Royce Hjørungavåg

Foto: Svein Smørdal / NRK

Kommunikasjonsdirektøren kan ikke tallfeste hvor mange årsverk Rolls-Royce skal ned med. Det tallet er ikke klart understreker hun. Før jul varslet selskapet at de må ned med 800 årsverk i Marinedivisjonen globalt i løpet av første halvår 2017

I september i fjor skrev nett.no at underskuddet i Rolls-Royce Marine nærmet seg en milliard i 2015. Ifølge nettstedet falt driftsinntektene med knappe 700 millioner i 2015, samtidig som underskuddet økte nesten like mye. I årsrapporten for 2015 skrev Rolls-Royce Marine at markedet er "utfordrande" på kort sikt, men at selskapet på lengre sikt venter vekst i etterspørselen og reknar fremtidsutsiktene som gode.

Tilsette ved Rolls Royce i Brattvåg

Det er tøffe tider for Rolls-Royce konsernet. I dag fikk alle ansatte tilbudet om sluttpakker

Foto: Brede Røsjø / NRK

Kan bli oppsigelser

Sist lørdag skrev Magasinet til Dagens Næringsliv en større artikkel om Rolls-Royce-konsernet. I den kommer det frem at det kan også bli aktuelt med oppsigelser i 2017. Over en tredel av Marinedivisjonen holder til i Norge og administrerende direktør Warren East sier produksjonen i dag bare er halvparten av hva den var for noen få år siden.