Hopp til innhold

- Misforstått miljøpolitikk

Fugleentusiaster er redd for at vindkraftanlegget utenfor Ona skal ødelegge et av Europas viktigste områder for sjøfugl.

Vindmøller til sjøs
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Illustrasjon av korleis vindkraftanlegget til sjøs vil sjå ut (Sjå video over)

Ornitologene på Ona advarer mot planene for vindkraftanlegget Havsul 1.

Europas viktigste

I tolv år har medlemmer av Norsk ornitologisk forening hatt oppsyn med fuglelivet i området rundt Ona. De er ikke i tvil om hvor viktig dette området er for europeisk sjøfugl.

Eirik Grønningseter

Biolog Eirik Grønningseter.

Foto: Roar Strøm / NRK

- Dette er et av Europas viktigste sjøfuglområder, både når det gjelder trekk og overvintring, sier biolog Eirik Grønningsæter.

Internasjonal protest mot havørndrap

- Kan bli stengd i periodar

Verdens sjeldneste trekkende gås

Fuglemiljøet er svært bekymret for vindkraftanlegget Havsul1. Det skal bygges utenfor kysten av Sandøy kommune i Møre og Romsdal. 78 vindturbiner blir liggende midt i matfatet for store deler av fuglebestanden i området.

Ringgås Ona

Ringgås-trekk på Ona.

Foto: Oskar K. Bjørnstad / NRK

- Dette er fødeområdet for masse av sjøfuglene på fugleøya Runde. Vi tror vindmøllene kan komme til å skremme bort fuglene. Det går også et vanvittig fugletrekk her. På de beste dagene trekker opp til 80.000 fugler forbi her. Det er rødlistede fugler her, for eksempel ringgås som hekker på Svalbard. Dette er verdens sjeldneste trekkende gåseart, forteller Eirik Grønningseter.

- Ikkje endeleg nei til Havsul 2

Ja til Havsul 1

Kunnskapsmiljø ikke hørt

Fuglemiljøet mener at de har mest kunnskap om fuglelivet i området. Men de har ikke blitt hørt av dem som har utredet vindkraftanlegget.

Ornitologar på Ona

Ornitologar har overvaka fuglelivet på Ona i 12 år.

Foto: Roar Strøm / NRK

- De er fullt klar over at vi sitter på kunnskapen. Men det er ingen som har spurt oss. Vi har sendt en del brev gjennom Norsk ornitologisk forening, men kunnskapen blir stort sett oversett, sier Grønningseter.

Vindmøllene tar Smøla-ørn

På Smøla har man erfaringar frå vindkraft og fugl. I en fersk rapport fra Bern-konvensjonen blir anlegget på Smøla slaktet. Norge er medlem av denne internasjonale avtalen om vern av dyr og leveområder. Rapporten påpeker at det ikke ble tatt hensyn til det viktige leveområdet for Havørna.

- Vi sa at det som nå har skjedd kom til å skje om de bygde vindmøllene på det aktuelle stedet. Nå i ettertid virker politiere og ordførere veldig overrasket, sier Grønningseter.

Havørn skadd av vindmølle på Smøla

Havørn drept av vindmølle på Smøla.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik / NRK

Historien gjentar seg ?

Nå er fuglemiljøet redde for at Havsul 1 kan bli et nytt Smøla.

- Ja, ingen vet hva som kommer til å skje. Det vet heller ikke de som bygger vindmøllene. Vi har veldig skjeldne arter her, og store mengder fugl. Vi synes det er å spille bingo å bygge vindmøller her. Vindmøller er misforstått miljøpolitikk, mener biolog Eirik Grønningseter.

Lundefugl

Lundefugl

Foto: NRK