Hopp til innhold

Teatersjef Frank Jørstad: – Viktig at vi får starta med å lage teater

Leseprøver til det nye Kvääniteatteri er i gang. – En stor dag for teatret, vi er i gang med å være et teater sånn som et teater skal være, sier Jørstad. Nå har teateret ambisjon om å komme inn på statsbudsjettet for neste år.

Teatersjef Kvääniteatteri Frank Jørstad

– Nå er vi faktisk i gang med å være et teater sånn som et teater skal være, sier teatersjef Frank Jørstad. Tirsdag var skuespillere, dansere, regissør og andre teaterfolk samla i et lokale på Oslo teatersenter.

Foto: Inger Birkelund

Kvääniteatteri er ikke et kventeater før vi lager teater, og derfor er det så ekstremt viktig at vi får starta med å lage teater, sier teatersjefen for det nye teatret, Frank Jørstad.

Leseprøvene Jørstad snakker om er på forestillingen Det usynlige folket/Näkymätön kansa. Premieren den 17. september skal også markere åpningen av det nye Kvääniteatteri.

Les også Skal gjøre det usynlige synlig ved hjelp av teater

Frank Jørstad

Teatret som skal bli en teaterscene for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, er under etablering i Nordreisa. Leseprøvene starta tirsdag da skuespillere, dansere, regissør og andre, til sammen ti engasjerte teaterfolk, var samla i et lokale på Oslo teatersenter.

Med denne forestillinga begynner vi å vise hvem vi skal være på scenen, det blir den første signaturen vår, så det er spennende, sier prosjektleder Inger Birkelund.

Et nytt skritt mot teater

Med dette skrives en ny side i fortellingen om «den kvenske våren».

Les også De bor over hele landet – få vet hvem de er

Ingress: De bor over hele landet

En bit av våren er etableringen av det nye kventeatret, et arbeid som har pågått siden 2018. Sakte, men sikkert har teatret kommet nærmere realisering.

Også produsent og prosjektleder Inger Birkelund er det spennende.

Manus er klart, vi skal ha leseprøve og alle skal legge fram idéer for scenografi, kostymer og musikk, kjempespennende, sier hun.

Hun starta den kvenske kultursatsinga i Nordreisa for mange år siden og har også hatt idéen om å lage en egen teaterscene for kvenene/norskfinnene.

Finansieringen må på plass

Nå jobbes det med finansieringen av teateret. Det dreier seg for det første om hvem som skal eie teatret. Nordreisa kommune har for lengst gått inn med 25.000 kr til aksjekapitalen som er satt til 100.000 kr. Også Alta og Vadsø har gått inn med 5.000 kr hver.

Den 31. mai vedtok også fylkesrådet for Troms og Finnmark å tilrå at fylkestingets junisamling går inn med en aksjekapital på 65.000 kroner. Om fylkestinget sier ja, er den delen av finansieringen i ferd med å komme på plass. Det håper fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) som mener teatret vil være et sentralt element i å synliggjøre den kvenske og norskfinske kulturen.

Ronald Wærnes, fylkesråd for næring og kultur Troms og Finnmark

Fylkesråd for næring og kultur, Ronald Wærnes, håper fylkestinget sier ja til å gå inn med aksjekapital i Kväänitteatteri.

Foto: Laila Lanes / NRK

Det er jo på mange måter et unikt prosjekt som jeg heier fullt og helt på og som fylkesrådet stiller seg bak.

For Kvääniteatteri betyr det mye å få fylkeskommunen med på laget også finansielt, det er viktig for teatret å få stiftelseskapitalen på plass, sier Birkelund.

Det er viktig med et stabilt eierskap, at vi har eiere som veit hva det er å drive en institusjon, og som også ivaretar det offentliges interesser.

Vil på neste års statsbudsjett

Fylkesrådet ber i sitt vedtak fylkestinget om å si ja til også å gå inn med driftsmidler for teateret, men forutsetter samtidig at staten følger opp med driftstilskudd.

Det forutsetter også ledelsen ved teatret. Teatersjef Jørstad mener offentlige myndigheter må på banen om de ønsker et kvensk minoritetsteater.

Da må de også gå inn med penger slik at vi kan få produsert teater så det ikke bare blir en idé, sier han.

Koret synger under Kyläpeli-Landsbyspill

Helaftensforestillingen Kyläpeli – Landsbyspel er på mange måter forløperen til Kvääniteatteri, det var det denne forestillingen teatersatsingen i Nordreisa starta.

Foto: Laila Lanes / NRK

For øyeblikket er teatret et prosjektteater, sier Birkelund. De har fått penger til åpningsforestillingen gjennom Kulturrådet.

Men hvis vi på sikt skal få på plass en institusjon, vel nok en liten institusjon, men en institusjon som vi håper kventeatret skal bli, så må det driftsmidler til. Det må ligge penger i bunnen som gjør at man kan jobbe med det.

Derfor ber de om å komme på statsbudsjettet og har søkt om litt over 5 mill. kroner for neste år, totalbudsjettet for 2023 er på litt over 7 mill. kroner. Hun regner med at budsjettet vil øke etter hvert som aktiviteten øker. Det vil naturligvis gi økte billettinntekter, men ikke nok til å drive teatret.

– Det er ingen kulturinstitusjoner som overlever av bare billettinntekter, hvis man skal drive seriøst og ta vare på de som jobber der så koster det, sier hun.

Omreisende teater

Kvääniteatteri skal være en liten institusjon og ikke ha sitt eget teaterbygg, men vil bygge på det som finnes av lokaler, blant anna Halti kulturscene. Det blir også en omfattende turnévirksomhet i de kvenske områdene og miljøene i Norge og på Nordkalotten.

Les også – Hvis vi skal forsvare hverandre er det også viktig at vi kjenner hverandre

Folkene bak teatersamarbeid på Nordkalotten

Men nå gleder Birkelund seg til det som skjer med prøvene, tre uker prøver i Oslo, og så tre uker i Nordreisa.

Kjernevirksomheten vår er å drive med scenekunst og dette blir den første signaturen vår, så det er spennende, veldig spennende.

Det mener også fylkesråd for næring og kultur Ronald Wærnes. Han håper arbeidet som så langt er gjort følges opp med driftsfinansiering fra sentralt hold.

Det er en utrolig spennende institusjon som er under oppbygging, sier han.

I Kultur- og likestillingsdepartementet vil de ikke love noe foreløpig.

Vi hadde et godt møte med Kvääniteatteri, men det er for tidlig å si noe om budsjettet for 2023 nå. Behandlingen i fylkestinget i juni er selvsagt også viktig for Kultur- og likestillingsdepartementet, sier statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap).