Hopp til innhold

Drømmen om et eget kventeater lever fortsatt

Kulturaktører i Nord-Troms søker nå om regionale og statlige prosjektmidler på 3,5 millioner kroner over tre år til å etablere kventeater i Nordreisa. Dermed er drømmen om eget teater for kvenene et skritt nærmere.

Dans og spill på Kyläpeli

Kyläpeli er blitt en stor suksess i Nordreisa og er nå satt opp tre år på rad, det har gitt inspirasjon til gjengen bak om å få til et eget nasjonalt kventeater.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Vi har hatt et positivt møte idag. Jeg kjenner søknaden fra før og synes det er et positivt initiativ, sier fylkesråd for kultur- og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen.

I går ble hun presentert planene for et eget teater for kvenene. Forprosjektet til teateret er akkurat fullført. Målet er å komme i gang i januar 2020.

– Søknaden er ikke behandla ennå, men den vil bli behandla før årsskiftet, og jeg håper den blir positivt tatt imot av andre etater, sier Simonsen.

Kommet videre fra forprosjektet

I tre år har teatermiljøet i Nordreisa satt opp helaftensforestillingen «Kyläpeli – Landsbyspel», som er blitt en stor suksess. Samtidig har de siden juni 2018 jobba med etablering et av kventeater i tilknytning til Halti, med sikte på nasjonal status. Planene er initiert av ihana! as, Kultnett AS, ITU Kvensk Teater Trupp og Halti kvenkultursenter IKS.

Torbjørn Naimak, Inger Birkelund og Tove Reibo

Torbjørn Naimak og Tove Raappana Reibo, som representerer ITU Kvensk Teater Trupp, sitter begge i interimsstyret, initiativtaker til det hele er Inger Birkelund (i midten).

Foto: Laila Lanes / NRK

Etter at forprosjektet, støtta av Troms fylkeskommune, Nordreisa kommune og kvenske organisasjoner, blei avslutta i mai i år, er de nå klare for å gå videre, sier Inger Birkelund i kulturbedriften Ihana! as.

– Nå har vi utarbeida en skisse for hvordan vi ønsker å etablere kventeatret, og har sendt søknad til flere aktører om hjelp til å få det i gang, sier hun.

De søker de offentlige regionale og statlige prosjektmidler på 3,5 millioner over tre år. I tillegg har de søkt om 1 mill. fra Sparebanken Nord-Norges prosjekt «Samfunnsløftet».

Målet er å fremme kvensk språk og kultur

– Formålet er først og fremst å fremme kvensk språk og kultur både blant unge og voksne i alle de kvenske områdene i Troms og Finnmark, men også i resten av Norge. Vi har tenkt å bruke teaterformen og de kunstuttrykkene du kan skape gjennom teater for å nå fram til både barn og voksne.

Inger Birkelund

Inger Birkelund har sammen med kulturkrefter i Nord-Troms og i Tornedalen satt opp en forestilling om Den finske fare basert på ting som skjedde i Skibotn i mellomkrigstida.

Foto: Laila Lanes / NRK

Med seg på laget har de fått tidligere veisjef i nord, Torbjørn Naimak, som leder av interimsstyret.

– Jeg tror det er veldig viktig ut fra hovedhensikten å få mer kunnskap om vår kultur, vår historie og vårt språk. Jeg har engasjert meg i kvensaken etter at jeg blei pensjonist og å formidle saken gjennom teater er en veldig fin måte, mener han.

– Det som har skjedd i Nordreisa med Kyläpeli viser at det er et marked her?

– Ja, det er jo fantastisk, det er populært og har fått veldig bra omtale, og det gir jo ringvirkninger ut over spelet.

Mellom 50 og 60 personer er med på Kyläpeli, mange av dem amatørskuespillere. Og amatørskuespillere er et av fire satsingsområder. De tre andre er barn som skal få være med på å lage egne forestillinger, forestillinger basert på kvenske forfattere og at kvenske kunstnere skal få en scene å stå på.

Koret synger under Kyläpeli-Landsbyspill

Storparten av dem som er med på Kyläpeli er amatørskuespiller. Kventeatret skal satse videre på dem, heter det i prosjektrapporten.

Foto: Laila Lanes / NRK

Troms og Finnmark-sammenslåingen kan ramme

Men en utfordring gjenstår, midt i omorganiseringen av det nye Troms og Finnmark fylkeskommune er mye uavklart når det gjelder mulig finansiering. Det bekymrer Inger Birkelund litt.

– Jeg ser at vi kan møte på noen utfordringer. Vi har først tenkt å gå i dialog med politikerne og spørre hvordan de ser for seg at prosessen skal gå videre, hvordan kan de hjelpe oss å ta denne oppgaven med å løfte den kvenske minoriteten, sier Inger Birkelund.

– Dette er også en god samlende sak for Troms og Finnmark, sier Naimak og viser til at kvenene bor i begge fylker.

Han sier de bare må jobbe og så se hvilken prosess det blir og håper at den positive holdningen til kvensaken også på landsbasis vil gjøre det litt enklere.

Inger Birkelund håper første forestilling blitt til sommeren, gjennom et prosjekt det nå skal arbeides med, en forestilling lagd av unger.

– Åpningsforestillinga for kventeatret kommer kanskje i 2021, sier hun.