Hopp til innhold

Alta får kvensk språksenter: – På høy tid at vi kommer i gang

Kulturdirektoratet bevilger 750.000 kroner til Alta kommune slik at kommunen kan opprette et kvensk språksenter. – Det er veldig hyggelig at vi får en sånn overraskelse, sier Kurt Johnsen i Alta kvenforening.

Språkdusj i Vestre Jakobselv

Vestre Jakobselv oppvekstsenter er en av barnehagene i Vadsø som tilbyr kvenskopplæring til barna.

Foto: Laila Lanes / NRK

Alta kvenforening har lenge kjempet for å få et tilbud i kvensk i barnehagene. Men Johnsen ble skuffet over signalene som kom da statsbudsjettet ble lagt fram i høst. Den signaliserte ingen nevneverdig økning i penger til kvenske tiltak.

Det gjør han desto gladere for at pengene nå kommer.

– Alta har vært seint ute med kvenske språkvitaliseringstiltak, så det er på høy tid at vi kommer i gang, sier han. Han viser til den sterke kvenske kulturen i kommunen.

Interesse i barnehager og blant foreldre

Fire barnehager og rundt 20 foreldre har meldt sin interesse i at barna deres skal få lære om kvenene og ikke minst litt kvensk språk. Det viste en undersøkelse kvenforeningen gjorde for et par år siden.

Les også Vil ha flere kvenske språksentre – men ingen løfter fra regjeringen

Andreas Berge Uglebakken og Ingrid Åmot Uglebakken

I fjor søkte kvenforeningen om penger fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkeskommunen har de siste årene har forvaltet potten Nasjonalt tilskudd for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Da fikk de avslag. Etter det sa Alta formannskap ja til oppstart av kvensk språksenter fra 2023. Det var forutsatt at kommunen får tildelt penger fra de nasjonale driftsmidlene på lik linje med eksisterende språksentre. Kommunen søkte om 1,050 mill. kroner.

Fra årsskiftet er det Kulturdirektoratet som forvalter disse pengene. De har blant annet nylig gjort et vedtak om at Vadsø kvenske språksenter og Porsanger kvenske språksenter får 900.000 kroner til å fortsette sin drift. Også språksentret i Kvænangen har fått 900.000, mens Storfjord har fått 753.000, bekrefter seniorrådgiver Thomas Hansen i Kulturdirektoratet.

Og nå er også Alta med på lista – for første gang. NRK Kvensk får bekreftet i kommunen om at de har mottatt melding om dette fra Kulturdirektoratet.

Fasade av Breidablikk barnehage

Breidablikk barnehage i Alta er en av barnehagene som har meldt sin interesse for at barna skal få lære kvensk.

Foto: Marte Lindi / NRK

Viktig satsing på kvensk

Språksentrene er et av myndighetenes tiltak i forsøk på å redde det utryddingstruede språket kvensk. I dag finnes de i Storfjord, Kvænangen, Lakselv og Vadsø.

I disse kommunene får barn tilbud om å lære kvensk gjennom såkalt språkdusj og språkreir i barnehagen. Også Halti kvenkultursenter i Nordreisa gjennomfører språkdusj for barn. Det er ønske om språksentre også i Tana og i Tromsø.

Språksentrene gjør en viktig jobb i revitaliseringen av språket, sa daglig leder i Kvensk institutt Hilde Skanke til NRK Kvensk i oktober i fjor.

Samtidig har sentrene lenge uttrykt bekymring for for lite penger, noe også fylkesråden for næring og kultur, Ronald Wærnes har vært bekymret for.

Les også Språksentre skal redde kvensk språk: – Vi driver på et helt minimalt nivå

Raymond Olufsen, Katriina Pedersen, Anneli Naukkarinen, Leif Bjørnar Seppola og Malene Stensrud Nilsen.

Nå skal Alta kvenforening ta tak i arbeidet. Målet er å få i gang et tilbud i de fire barnehagene som har vist interesse for kvensk kanskje allerede til høsten. Det er Breidablikk barnehage, Kaiskuru nærmiljøsenter, Nyland studentbarnehage og Saga barnehage. Dette skal skje i samarbeid med det nye språksentret. De vil prioritere arbeidet mot barnehagene, sier Johnsen.

Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune

Ordfører i Alta, Monica Nielsen, er glad for at de har fått penger til kvensk språksenter. Kommunen er klar til å styrke kvensk språk og kultur, sier hun

Foto: JO HERMSTAD TRONSEN / NRK

– Vi ser at det er veldig få voksne språkbrukere igjen i Altasamfunnet. Da må vi bare begynne i barnetrinnet med barnehagen først. Vi ser at de samiske miljøene har hatt en stor suksess med den arbeidsformen og vi tenker å dra litt lærdom av det.

Også ordfører i Alta, Monica Nielsen, er glad for pengene. Da formannskapet gjorde vedtak om å støtte søknaden var det fordi de ønsker å styrke kvensk språk og kultur i kommunen, sier hun.

– Det er veldig gledelig at vi nå kan få et kvensk språksenter, sier hun og viser til at de også har gått inn som eiere i Kvääniteatteri.

Les også – Det var første gang jeg leste noe som handla om meg

Kvääniteatteri - Det usynlige folket