Hopp til innhold

16 søkere til stillingen som utreder

Det er kommet inn 16 søkere til den halve stillingen som utreder i kvenske saker ved Sannhetskommisjonens sekretariat. Leder av sekretariatet, Liss-Ellen Ramstad er godt fornøyd med dette.

Sannhets og forsoningskommisjonen møtes

Sannhets- og forsoningskommisjonens første møte i september 2019.

Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK

Blant søkerne er generalsekretær i Norske Kveners Forbund, Ivar Johnsen, Anna-Kaisa Räisänen, språkmedarbeider ved Kvensk institutt i Porsanger og Kristin Mellem som er selvstendig næringsdrivende og student i Tromsø.

Kritikk mot utlysningen

Da tre stillinger til sekretariat var lyst ut i høst, kom det ingen søkere med kvensk kompetanse. Det blei da retta kritikk fra flere organisasjoner mot Stortingets utlysning. Av utlysningsteksten gikk det fram at det for de tre stillingene kreves «meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk», mens det ikke ble stilt krav om hverken samiske eller kvenske språk- og kulturkunnskaper, skrev Ruijan Kaiku den gang.

Ingen med kvensk kompetanse søkte, og tre med samisk kompetanse blei ansatt.

Norske Kvener Forbund – Ruijan Kveeniliitto ba da Stortinget om å rydde opp slik at det blei ansatt noen med kvensk kompetanse. Det blei så klart at det skulle lyses ut en halv stilling til utreder rundt kvenske spørsmål, der man etterspurte kvensk kompetanse.

Har jobba aktivt for å få søkere

Leder av sekretariatet, Liss-Ellen Ramstad sier det har vært stor interesse for stillingen.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått 16 søkere til stillingen i sekretariatet som utreder for Sannhets- og forsoningskommisjonen, skriver hun i en e-post.

Hun sier de er tidlig i ansettelsesprosessen. Det en helt ordinær prosess der søkerne vil bli vurdert ut fra kravene i utlysningen. Etter at søkerne er vurdert vil aktuelle kandidater bli innkalt til intervju.

Liss-Ellen Ramstad

Lill-Ellen Ramstad leder sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Foto: Sametinget

– Ingen med kvensk kompetanse søkte da de tre stillingene var utlyst tidligere, da det ikke var søkt om kvensk kompetanse, viser antall søkere nå at det var et feilgrep å ikke be om kvensk kompetanse den gang?

– I forbindelse med utlysningen av denne stillingen har det vært fokus på å rekruttere personer med kjennskap til kvensk kultur. Vi har samarbeida med kvenske miljøer for å informere om den aktuelle stillingen. Vi har også annonsert i Ruijan Kaiku for å nå ut med utlysningen. Dette kan ha sammenheng med at så mange har søkt. Gjennom utlysningen har vi bidratt til å gi et positivt signal om at kompetanse på kvenske spørsmål er etterspurt, svarer Ramstad.