Hopp til innhold

Varsler store kutt i NRK etter lisensfrys

NRK må kutte over 300 millioner kroner, sier kringkastingssjefen.

NRK Marienlyst

UENDRET: NRK-lisensen justeres ikke i forhold til dagens nivå i forslaget til statsbudsjett.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Dersom budsjettet vedtas i Stortinget, blir neste års NRK-lisens uendret på 2729 kroner. Reelt sett innebærer dette et kutt for NRK på grunn av prisstigningen.

NRK hadde på forhånd bedt om en økning i lisensen på 73 kroner, slik at den kom opp i 2808 kroner.

– Får stor betydning

Thor Gjermund Eriksen

KUTT: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen varsler kutt på over 300 millioner kroner.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Tidligere har kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen varslet et kutt på 65 millioner kroner i 2015.

Men med budsjettet som er lagt fram, må NRK gjennom langt større kutt, sier han. I og med at lisensen ikke økes med det NRK ba om, må det kuttes med 146 millioner. I tillegg må det kuttes 100 millioner som følge av pensjonskostnader.

– Omfanget her gjør at vi må kutte i størrelsesorden 300 millioner kroner. NRK har det siste året effektivisert antall årsverk med 130, og den utviklingen vil måtte fortsette neste år. Det vil ha betydning for tilbud og antall ansatte. Men målet er hele tiden å unngå at publikums tilbud rammes i stor grad, sier han.

Han sier at det er for tidlig å si hvordan kuttene skal skje, og at de nå skal jobbe med budsjettet for 2015, sier Eriksen, som ikke vil spekulere i om forslaget går igjennom i Stortinget.

– Vi er veldig opptatt av å ha et godt norsk medie- og kulturtilbud i Norge. I TV-markedet møter vi en tøffere konkurranse enn noen gang av både norske og globale aktører. Den store tendensen nå er at det norske folk blir tilbudt mer og mer utenlandsk innhold. Det er i og for seg bra, men det betyr at norsk innholdsproduksjon er under press, sier han.

– Kan ikke regne med tilsvarende vekst

Departementet vil videreføre lisensen på samme nominelle nivå på grunn av at både lisensavgiften og antallet lisensbetalere har økt de siste årene.

Departementet skriver i forslaget til statsbudsjett at NRK vil få 10.000 flere lisensbetalere i 2015, og at NRK vil få inn 25 millioner kroner mer selv med uendret avgift.

At NRK går magrere tider i møte ble varslet før helgen av Høyres mediepolitiske talsperson Kårstein Eidem Løvaas

– NRK-lisensen vokser jevnt og trutt, litt beskyttet fra all annen utvikling i økonomien. NRK kan ikke regne med en tilsvarende vekst i lisensen fremover, sa han til Dagens Næringsliv.

Få en oppsummering av statsbudsjettet med reaksjoner på under et minutt.

Kritisk

KrF og Venstre, som er regjeringspartienes to samarbeidspartier i Stortinget, jubler ikke over at lisensen fryses.

– Når det ikke blir reell økning i lisensen, så blir det en reell nedgang. Dette blir det en omkamp på, sier KrFs mediepolitiske talsperson Geir Bekkevold.

Trine Skei Grande i Venstre sier at det i det minste er bra at regjeringen ikke har kuttet i lisensen.

– Dette er en av de andre tingene vi skal se på. Å ha et fritt, reklamefritt NRK som leverer gode tilbude til befolkningen er viktig for Venstre. Men vi er også opptatt av å kreve inn lisensen på en annen måte enn en gammeldags husstandsavgift, og dette er noe som kan tas opp når vi skal snakke om dette, sier hun.

Også opposisjonspartiet Arbeiderpartiet er kritisk, og kulturpolitisk talsperson Rigmor Aasrud sier dette:

– NRK skal være en sterk allmennkringkaster, så dette vil vi se nøyere på.

SVs Bård Vegar Solhjell mener at NRK må effektivisere som alle andre, men viser til at kostnadene ved å kjøpe inn sportsrettigheter og lage TV øker veldig.

– Dette vil gi et svakere NRK. Regjeringen gjennomfører Høyres politikk ved å strupe dem.

Budsjettet skal vedtas innen 15. desember.

Kulturstrøm