Hopp til innhold

Regjeringa vil fjerne Rock City-støtte

Statstilskotet til Rock City blir foreslått redusert med 4,1 millionar kroner, og avvikla i løpet av to år. – Det er svært dramatisk, seier oppsagt dagleg leiar Åsmund Prytz.

Åsmund Prytz

Åsmund Prytz er dagleg leiar i Rock City, han er skuffa over forslaget frå regjeringa.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Rock City

Rock City i Namsos får mindre i statsstønad enn dei hadde håpa på.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

I statsbudsjettet i 2014 fekk Rock City 6 millionar kroner, no er tilskotet redusert kraftig, til 1,9 millionar kroner i 2015.

Årsaka til at regjeringa vil kutte i tilskotet til Rock City, er at det har blitt mange slike kompetansemiljø i landet.

– Med utviklinga av fleire regionale kompetansemiljø innanfor same musikksjanger andre stader i landet, har behovet for ein samlande nasjonal aktør i Namsos blitt tilsvarande mindre, seier kulturminister Thorhild Widvey (H).

– La meg vere ærleg: Eg syns vi har hatt ei turbulent tid knytta til Rock City. Det er vanskeleg for statlege styresmakter å bli med på å bruke pengane til skattebetalarane til å finansiere Rock City, seier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) på ein pressekonferanse om statsbudsjettet i Steinkjer.

Han oppmodar no til lokal opprydding rundt rockesenteret.

– Det vil vere det beste for framtida til Rock City, meiner Eriksson.

Vil avvikle tilskotet over to år

Rock City søkte om 9 millionar kroner, håpet var å få seks. No er det klart at regjeringa berre vil løyve 1,9 millionar.

I tillegg tar regjeringa sikte på å avvikle det statlege tilskotet til Rock City over to år.

Styreleiar Gunnar Robert Sellæg presiserer at det kun er et forslag som er lagt fram.

– Men om dette blir vedtatt, vil det vere dramatisk for Rock City, men eg må kome tilbake til eventuelle konsekvensar, seier han.

– Er det kroken på døra for RC?

– Viss dette blir vedtatt, så må vi komme tilbake til det.

– Eg er ikkje samd i premissane frå kulturministeren, om at det ikkje er bruk for eit nasjonalt senter som Rock City.

– Eg meiner tvert imot at det er behov, og at det bør drivast vidare i Namsos der det allereie er etablert infrastruktur, seier Sellæg.

– Nesten betre å ikkje få noko

Ordfører Morten Stene

Ordførar i Namsos, Morten Stene.

Foto: Tarig Alisubh / NRK

Ordføraren i Namsos, Morten Stene, er skuffa over det kraftige kuttet.

– Det første eg tenkte, var at dette verken er fugl eller fisk. Det hadde nesten vore betre å ikkje få noko, da hadde det vore kroken på døra. No veit vi ikkje heilt kva dette betyr, seier han.

Men han gir ikkje opp.

– Vi har allereie etablert kontakt med kulturkomiteen, Stortinget og kulturdepartementet. No blir det hektisk møteverksemd, og jobben vår vil vere å vise at det framleis er bruk for Rock City, seier Stene.

– Det er veldig store faste kostnader på dette anlegget, no må ein sjå på kva som kan gjerast for å betale, seier oppsagt dagleg leiar i Rock City, Åsmund Prytz.

60 prosent av driftsgrunnlaget til Rock City kjem frå staten, og budsjettet er på totalt 10 millionar kroner.

Nøkkelen for tilskot er slik: 60 prosent frå staten, 20 frå fylket og 20 frå kommunen. No når staten ser ut til å redusere tilskotet sitt, vil fylket og kommunen truleg redusere tilskota sine tilsvarande. Det betyr at Rock City sit att med under fire millionar i staden for ti.

Husleiga åleine er på 3,1 millionar i året. I tillegg kjem to millionar i avdrag på lån. Dermed er dei faste utgiftene på 5,1 millionar.

Fylkesråden: – Ikkje lokalt ansvar

May Britt Lagesen

May Britt Lagesen (Ap) er fylkesråd for mellom anna kultur.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rock City er eigd av Namsos kommune og vart etablert som eit supplement til Rockheim i Trondheim. Statsbudsjettet slår ettertrykkeleg fast at Rock City Namsos nå er eit lokalt ansvar.

Men det vil ikkje fylkesråd for kultur, May Britt Lagesen (Ap) vere med på.

– Eg er usamd i at det er eit lokalt ansvar å drive eit nasjonalt senter. Det å tru at det lokale og regionale leddet skal ta over dei økonomiske forpliktingane for å drive eit nasjonalt senter, er søkt, seier ho.

Ho er skuffa over forslaget om å kutte stønaden til Rock City, og er kritisk til kulturministeren.

– Her har vi ein statsråd som fråskriv seg ansvar og fråskriv seg dei vedtaka som er gjort i Stortinget. Ho forheld seg ikkje til stortingsmeldingane, seier Lagesen.

Rock City har fleire gonger fått kritikk for å ikkje ha oppfylt det nasjonale mandatet om å vere eit kompetansesenter for pop og rock, og i staden ha blitt eit trønderrockmuseum.