Anne Holt om bokloven: – Den har begrenset verdi

Forfatter Anne Holt tror at den nye bokloven har begrenset holdbarhet, og tror loven kan være utdatert allerede om fem år.

Anne Holt

Anne Holt mener det er prinsipielle grunner som taler mot boklov, men pragmatiske grunner som taler for en norsk boklov. Hun er «behersket fornøyd» med lovforslaget som kulturministeren la fram tidligere i dag.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Bokhandlere, forfattere, forlag, lesere og e-bokentusiaster har ventet i spenning på bokloven, som i dag ble presentert av kulturminister Hadia Tajik (Ap) på Litteraturhuset i Oslo.

Hovedtrekkene i lovforslaget var blant annet:

  • Fastprisen blir lovfestet: Sentralt i bokloven er en lovfesting av fastprisen. Det blir foreslått at fastprisen skal gjelde i utgivelsesåret og frem til og med 30. april året etter
  • Bokloven setter et tak på rabatter fra forlag til bokhandler på 50 prosent.
  • Bokloven vil gjelde for både papirbøker og e-bøker.

Les mer om innholdet i den nye bokloven her.

Forfatter Anne Holt, som gir ut sine bøker på Piratforlaget, anser seg selv som «behersket fornøyd» etter at forslaget til boklov ble lagt fram i dag.

– Jeg spretter ikke champagnen i dag. Jeg er blant dem som mener at norsk litteratur hadde klart seg med begge regimene, både med og uten boklov. Når det er sagt, så var det behov for rabattak. Det var det viktigste, og det har vi fått. Det er jeg svært glad for, sier Holt til NRK.no.

Glad for rabattak

I likhet med Anne Holt hadde mange av små forlagene ønsket seg et rabattak (se egen faktaboks), og Hadia Tajik gjorde i dag klart at det innføres et rabattak på 50 prosent.

Det er det øvre taket for rabatt i forhandlinger mellom leverandører og forhandler, og skal gjelde for både e-bøker og vanlige bøker. Loven blir obligatorisk.

– Rabattaket er viktig for en mer rettferdig fordeling av bokkronene. De små og mellomstore forlagene har hatt en stor ulempe i forhold til de store, bokhandlereiende forlagene. Jeg er opptatt av at vi skal ha bredde, både i forlagsmiljøet og når det gjelder bokutgivelser, sier Anne Holt til NRK.no.

Les også:

Bare en overgang

Forfatteren og advokaten Anne Holt tror likevel at bokloven, om den blir vedtatt, har begrenset holdbarhet.

– Det er bare en overgang. Bokbransjen er inne i en voldsom forandring. Den loven vi ble presentert for i dag har en begrenset verdi, sier Holt, og fortsetter:

– En lov kan når som helst oppheves. Hvis bokbransjen ser annerledes om fem år, så må man vurdere loven på nytt. Men slik eierforholdene ser ut i dag, så var det en nødvendig lov, forteller Anne Holt til NRK.no.

Newth

Eirik Newth, fagbokforfatter og foredragsholder.

Foto: NRK

– Skade for innovasjonen

Eirik Newth, fagbokforfatter og foredragsholder, stiller seg kritisk til den nye bokloven:

– Jeg tror den kommer til å være til skade for innovasjonen. Særlig prismessig innovasjon og teknologisk. E-boken kommer til å lide under denne loven, slik e-boken har lidt under boklover ute i Europa. For det glemmer Tajik å si når hun trekker fram Tyskland og Frankrike som eksempler (på land som har boklov, journ. anm.): Hvor dårlig de er på denne typen innovasjon.

Newth sier man finner innovasjon i land som uten boklover - som USA, Storbritannia og Sverige.

Han mener det eneste de nye loven gjør, er å gjøre den gjeldende og frivillige bokbransjeavtalen om til en lov. Newth tror, i likhet med Anne Holt, at bokloven kan få en kort levetid.

– Samtidig tror jeg ikke denne loven kommer til å stå lenge, for ministeren var så krass mot opposisjonen som har snudd i det siste, at jeg tenker at hvis dette er en valgkampsak og du må stemme på de rød-grønne for at bokloven skal bli stående, er det relativt sannsynlig at den aldri trer i kraft, sier Newth til NRK.

Kulturminister

Kulturminister Hadia Tajik, la i dag fram forslag til den nye bokloven.

Foto: NRK

Lettet

Mens Eirik Newth er bekymret over konsekvensene som bokloven kan få, er Dag H. Nestegard, redaktør i bransjebladet Bok og Samfunn, lettet over det kulturministeren presenterte på dagens pressekonferanse.

– Endelig skal også dette landet bli med i selskapet til store kulturnasjoner som Frankrike og Tyskland. Nå får vi en boklov som tar norsk språk og litteratur på alvor. De siste ukene har dette perspektivet druknet i en krangel om næringspolitikk. Derfor er det befriende at Tajik sier at bokloven handler om kultur, litteratur og språkpolitikk, ikke kroner og øre.

Les også:

Nestegard mener fastprisen vil sikre bredden i norsk litteratur, og at marginale sjangre som lyrikk vil få bedre kår.

– Fastprisen er det sentrale. Det er viktig for at forfatteren skal ha sin del av kaka. Amazon selger bøker for én dollar, og da blir det ikke mye igjen til forfatteren. Det tar tid å utvikle god, norsk litteratur. Hvis man sultefôrer forfattere blir leserne sittende igjen med kun krim og kokebøker, sier Nestegard til NRK.no.

Dag Nestegard, redaktør i bok og samfunn

Dag H. Nestegard, redaktør i bransjebladet Bok og Samfunn, er glad for fastpris og tror den vil sikre smal og marginal, norsk litteratur.

Foto: Hilde Fougner

Høyre vil vurdere å fjerne loven

Bokloven møtte mye motstand allerede før forslaget ble lansert. Høyres kulturpolitiske talsmann, Olemic Thommessen, hadde på forhånd varslet at Høyre vil vurdere å fjerne bokloven dersom de kommer i regjeringsposisjon til høsten.
Høyre er heller for å beholde dagens bransjeavtale (se egen faktaboks).

Hadia Tajik valgte også å kritisere opposisjonen da hun la frem bokloven på Litteraturhuset fredag ettermiddag.

– Man tar ikke kulturpolitikken på alvor når man oppfører seg på den måten. De sier nei til å løfte kulturpolitikken og gjøre som mange andre land – etablere en boklov til det beste for både lesere og forfattere, sa Tajik.

Kulturstrøm