Regjeringskvartalet: Arkitekter ber om uavhengig kommisjon

Flere av de store arkitektkontorene i Norge ber om en uavhengig gjennomgang av konkurransen for regjeringskvartalet. De har sendt et opprop til Statsbygg etter at Team G8+ klaget på vinneren.

Adapt

Vinneren av arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet er kåret, men etterpå er det blitt bråk. Det er Team Urbis forslag Adapt som Statsbygg har plukket ut.

Foto: Team Urbis

Det skrives stadig flere kapitler i historien om det nye regjeringskvartalet. Arkitektkonkurransen endte med at Team Urbis vant konkurransen, men de som endte på annen plass, Team G8+ klaget til Statsbygg. Klagen ble avvist.

Opprop om regjeringskvartalet

En gruppe av de største arkitektkontorene som deltok i konkurransen om Regjeringskvartalet har samlet seg rundt et opprop. Det er sendt både til Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i kveld.

De ber om en gjennomgang og evaluering av konkurransen av en uhildet og uavhengig kommisjon. Og de vil at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal oppnevne en slik kommisjon. Dette må skje før kontrakten undertegnes, mener de.

Lars Haukeland i G8+ som klaget på konkurransen, sier til NRK at han setter stor pris på støtten.

– Støtten fra konkurrentene viser at bransjen reagerer på måten dette har foregått på. Det er en sterk beskjed til statens byggherre, sier han.

Like muligheter

I oppropet skriver arkitektkontorene at Statsbygg som er Norges største utvikler har et spesielt ansvar i forhold til utviklingen av offentlige rom og store offentlige prosjekter. Og i oppropet heter det:
Da må ansvaret forvaltes gjennom rettferdig og riktig grunnlag for arkitekturkonkukurransene og prosjektene som utlyses og gjennomføres.

Firmaene peker på at de må kunne være trygge på at det er det beste prosjektet som realiseres. Og derfor mener de det er viktig at det gis like muligheter i en slik konkurranse.
De mener det har dukket opp mange ubesvarte spørsmål rundt grunnlaget for konkurransen og gjennomføringen av denne. I oppropet skriver de blant annet:

Når det nå har etablert seg en så stor usikkerhet rundt konkurransen støtter vi G8+ sitt initiativ for å få klargjort disse forholdene og sikre etterrettelighet og entydig svar.

Oppropet peker på at det er viktig at disse rundene gjøres nå slik at det ikke er tvil rundt fremtidige konkurranser. Statsbygg har tidligere avvist kritikken og også klagen fra det firmaet som kom på annen plass i konkurransen som påpekte forskjellsbehandling. Statsbygg er ikke enig i dette.

Kulturstrøm

  • Avis: Facebook kan få rekordbot

    Amerikanske myndigheter vurderer å gi Facebook den største boten noensinne utstedt for manglende beskyttelse av brukeres data, skriver Washington Post. Ifølge kildene har Facebook brutt en juridisk bindende avtale om beskyttelse av brukerdata, etter samarbeidet med analyseselskapet Cambridge Analytica. Informasjonen kan være brukt under presidentvalget i USA og brexit-avstemningen i 2016 (NTB).

  • Bokåret 2019 er opna

    Kulturminister Trine Skei Grande opna «Bokåret 2019» under Nasjonal høgtlesingsdag i Oslo i dag. Året markerer at boka er 500 år, i tillegg til at Noreg er hovudland på den store bokmessa i Frankfurt i oktober. NRK arrangerer mellom anna Noregs største lesesirkel som ein del av den store markeringa.