Ellen Jørum

Som barn bodde Ellen like ved Versailles, og dette var med på å vekke hennes store interesse for 'Solkongen' - Ludvig XIV.

Ellen Jørum
Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

Ellen er bosatt i Oslo, og jobber på Rikshospitalet. Hun har en sterk forkjærlighet for Ludvig den XIV og hans betydning for fransk historie. Ved siden av full jobb som nevrolog og forsker, har hun nylig tatt fransk hovedfag på universitet, for bedre å kunne sette seg inn i fransk historie.

Foruten dette er Ellen interessert i opera, ballett og seiling.

Hun ser frem til å få bryne seg med spørsmålene, og vinner hun er det ikke usannsynlig at det blir enda en tur til Versailles…

Ellens emne

Byste av Ludvig XIV

Selveste Solkongen

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Ludvig XIV var konge i Frankrike fra 1643 til sin død i 1715. Han var konge i 72 år, og dette gjør han til Europas lengst regjerende leder gjennom tidene.

Ludvig var den mektigste hersker i Europa, som konge over 20 millioner franskmenn. Han fikk oppført slottet Versailles, ikke så langt fra Paris, som kan sies å være den franske barokks hovedverk.

Ludvig XIV var en autoritær natur, fylt av overbevisning om eneveldets nødvendighet og rettmessighet. Av den grunn er uttrykket ”Staten, det er jeg” tillagt ham.

Kulturstrøm