Hopp til innhold

Klimaspørsmålene fortjener oppmerksomhet

I begynnelsen av desember vil representanter for 195 land komme sammen i Paris i et forsøk på å bli enige om tiltak for å håndtere klimautfordringene verden står overfor. Mange er bekymret. Derfor vil NRK gi klimatemaet ekstra oppmerksomhet denne uken.

Ski på gress
Foto: Marco Vaglieri / NRK

Store og kompliserte spørsmål står på dagsorden under klimatoppmøtet i Paris. Det handler om CO2 og global oppvarming.

Årsak og virkning er krevende å forstå

Det ligger i journalistikkens vesen å dekke de raske endringene i samfunnet. De dramatiske hendelsene. Det som skjer her og nå. Da kan vi snakke med de berørte og vise bilder med opplevelse og sterke følelser. Klimajournalistikken er ikke helt slik. Her handler det om observasjoner, tall og lange tidsserier. Avstand i tid mellom årsak og virkning gjør det krevende å forstå, men temaet er ikke mindre viktig av den grunn. Godt da at vi har slike som 87 år gamle Oddvar Selseng som du kan lese om i en av nettsakene våre denne uken. Han har brukt hele livet sitt på å samle data om været. Værdata som ligger til grunn for de store klimarapportene.

Svein Haaland

Redaksjonssjef Svein Haaland koordinerer #nrkklima

Foto: NRK

I løpet av klimauken vil du få tilgang til en rekke artikler, reportasjer og program som gir innsikt og bakgrunn. Innhold som går litt dypere, og forklarer litt grundigere om alle de kompliserte sammenhengene som spiller en rolle når man skal forstå hva som skjer med klimaet. Mange av de store nettsakene som blir publisert denne uken er utstyrt med grundige kildelister, slik at du skal ha mulighet til å gjøre dine egne analyser og vurderinger.

NRK kan bare stille spørsmålene

For klimaforskning er komplisert. Uendelig mange faktorer spiller inn. Sykluser i naturen, solens stråling, jordens vinkling, vulkaner, havstrømmer og smeltende is, alt i kombinasjon med utslipp fra menneskelig aktivitet. Hvis prognosene til FNs klimapanel slår til, vil endringene bli betydelige og merkbare for hver og en av oss. Det ligger til NRKs oppdrag å løfte fram vesentlige forhold av samfunnsmessig betydning. Dette er et ansvar vi tar på alvor. I denne temasatsingen har vi valgt å legge særlig vekt på løsninger. Hva skjer med klimaet og hva gjør vi med det?

Noen mener klimaendringene ikke er særlig problematiske, eller at forskernes prognosene er feil. I dag er det overveldende stor enighet blant verdens klimaforskere om at den menneskelige faktoren er av stor betydning for de endringene vi ser. Dette reflekteres i medienes dekning av saken. Det gjelder også NRK, men det er også åpenhet for synspunkt og innspill som går på tvers av det de fleste er enige om.

Samlet sett vil NRK, gjennom klimauken, levere et variert og bredt sammensatt tilbud av innhold, i radio og TV og på nett. NRK har ikke alltid svarene, men vi har mange gode spørsmål å stille.